Thứ 3,26/03/2019,
Chào mừng các bạn đến với sở y tế!
STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tệp tin
1 513/QĐ-SYT QĐ v/v khen thưởng đột xuất 25/03/2019
2 424/QĐ-UBND QĐ v/v thay đổi, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo và TCT liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Giang 21/03/2019
3 95/TBKL-SYT Kết luận thanh tra v/v thanh tra đột xuất hành nghề KCB ngoài công lập đối với phòng khám Sản phụ khoa bác sĩ Trần Hoàng Hưng 21/03/2019
4 503/SYT-QLHN Vv xác nhận đăng ký hành nghề KCB 21/03/2019
5 474/QĐ-SYT QĐ v/v cấp chứng chỉ hành nghề KCB 19/03/2019
6 504/SYT-QLHN Vv xác nhận đăng ký hành nghề KCB 19/03/2019
7 467/QĐ-SYT QĐ cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dược và GCN đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" 18/03/2019
8 468/QĐ-SYT QĐ v/v bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn KCB đối với người hành nghề KCB 18/03/2019
9 102/TB-SYT Thông báo lịch thẩm định cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dược và đánh giá tiêu chuẩn "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" 18/03/2019
10 469/QĐ-SYT QĐ v/v cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở KCB 18/03/2019
11 465/QĐ-SYT QĐ cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề dược 15/03/2019
12 450/QĐ-SYT QĐ thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc 14/03/2019
13 449/QĐ-SYT QĐ v/v thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc 14/03/2019
14 451/QĐ-SYT QĐ thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc 14/03/2019
15 452/QĐ-SYT QĐ thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc 14/03/2019
16 97/TB-SYT Thông báo lịch thẩm định cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dược và GCN nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" 14/03/2019
17 98/TB-SYT Thông báo (bổ sung) lịch thẩm định cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dược và cấp GCN đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" 14/03/2019
18 52/BC-SYT BC kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2019; nhiệm vụ, biện pháp tổ chức thực hiện trong kỳ tiếp theo 14/03/2019
19 453/QĐ-SYT QĐ v/v thu hồi Giấy phép hoạt động KCB 14/03/2019
20 53/BC-SYT BC kết quả triển khai công tác QLNN về ATTP quý I năm 2019 trên địa bàn tỉnh 14/03/2019