Thứ 3,26/03/2019,
Chào mừng các bạn đến với sở y tế!
Ngày đăng: 26/03/2019
Ngày 21/03/2019, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 416/QĐ-UBND về việc Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuốc dự án khối nhà trung tâm, khối nhà chuyên khoa... Xem tiếp
Ngày đăng: 21/03/2019
Ngày 20/3/2019, UBND tỉnh ban hình Quyết định số 409/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ bảo vệ của Trung tâm Y tế Yên Dũng Xem tiếp
Ngày đăng: 18/07/2013
Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu: Mua sắm TTB y tế năm 2013 của BVĐK Sơn Động Xem tiếp
Ngày đăng: 18/07/2013
Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Mua sắm TTB y tế năm 2013 của BV Lao & BP Bắc Giang Xem tiếp

Tra cứu TTHC Tra cứu TTHC