Thứ 3,26/03/2019,
Chào mừng các bạn đến với sở y tế!

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL SỞ Y TẾ BẮC GIANG

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
STT Đơn vị Chức vụ Điện thoại Email
Cơ quan Di động
A LÃNH ĐẠO SỞ
1 Ong Thế Viên Giám đốc 0204 3854531 0913 373 433 vienot_syt@bacgiang.gov.vn
2 Trương Quang Vinh Phó giám đốc 0204 3859784 0912 194 919 vinhtq_syt@bacgiang.gov.vn
3 Trần Văn Sinh Phó giám đốc 0204 3555348 0912 309 405 sinhtv_syt@bacgiang.gov.vn
4 Hàn Thị Hồng Thúy Phó giám đốc 0204 3852304 0912 330 207 thuyhth_syt@bacgiang.gov.vn
5 Bùi Thế Bừng Phó giám đốc 0204 3555096 0904 439 037 bungbt_syt@bacgiang.gov.vn
B CÁC PHÒNG BAN THUỘC SỞ
I Văn phòng Sở
1 Ngô Thị Thu Hà Chánh văn phòng 0204 3554050 0912 830 595 ngothuhakhth@gmail.com
2 Trần Thị Thắm Phó Chánh VP 0204 8502379 0972 252 345 thamtt_syt@bacgiang.gov.vn
3 Nguyễn Văn Ánh Chuyên viên 0204 3555285 0912 965 176 anhnv_syt@bacgiang.gov.vn
4 Nguyễn Thị Kim Sen Chuyên viên 0204 8502379 0942 058 237 senntk_syt@bacgiang.gov.vn
5 Giáp Khánh Ly Chuyên viên 0204 3854227 0985 091 357 khanhlyg84@gmail.com
6 Nguyễn Văn Điều Cán bộ 0204 8502379 0912 593 576 nvdieubg.vn@gmail.com
7 Lương Trường Thắng Lái xe   0912 130 511  
8 Hà Sỹ Tuấn Lái xe   0915 790 205  
9 Nguyễn T.Cẩm Nhung Nhân viên   0936 254 266  
10 Bùi Thị Hợp Chuyên viên 0204 3555760 0989 604 569 hopbt_syt@bacgiang.gov.vn
11 Nguyễn Thị Duyên Cán bộ   0915 052 116 duyent4g.bg112@gmail.com
II Phòng Tổ chức cán bộ
1 Nguyễn Thị Thu Hương Trưởng phòng 0204 3857140 0984 222 289 huongntt_syt@bacgiang.gov.vn
2 Trần Đức Dũng Phó trưởng phòng 0204 3526379 0915 241 908 dungtc.sytbg@gmail.com
3 Đặng Thị Luyến Chuyên viên 0204 3857140 0915 732 622 luyensytbg@gmail.com
4 Trần Thị Nguyệt Chuyên viên 0204 3857140 0974 457 857 nguyetthanhtra@gmail.com
III Phòng Kế hoạch-Tài chính
1 Nguyễn Văn Bộ Trưởng phòng 0204 3859795 0912 634 445 bonv_syt@bacgiang.gov.vn
2 Nguyễn Văn Phong Kế toán trưởng 0204 3853062 0912 226 215 phongnv_syt@bacgiang.gov.vn
3 Phan Thị Phú Phó trưởng phòng 0204 3555594 0936 997 638 phupt_syt@bacgiang.gov.vn
4 Nguyễn Xuân Tình Phó trưởng phòng 0204 3859795 0978 999 599 tinhsytbg72@gmail.com
5 Đào Thị Thắng Chuyên viên 0204 3859795 0985 575 718 thang100279@gmail.com
6 Hà Thị Thu Chuyên viên 0204 3859795 0984 918 361 thuht_syt@bacgiang.gov.vn
7 Phạm Thị Hiền Cán bộ 0204 3859795 0976 829 982 hiennghich310880@gmail.com
IV Phòng QLHNYDTN
1 Phan Trọng Quyền Trưởng phòng 0204 3555738 0912 404 934 quyen_bvtp@yahoo.com
2 Ngô Huy Hoàng Phó trưởng phòng   0912 338 211 hoangnh_syt@bacgiang.gov.vn
3 Nguyễn Như Quỳnh Chuyên viên   0973 052 876 quynhnn_syt@bacgiang.gov.vn
4 Đỗ Thị Minh Thu Chuyên viên   0984 656 648 minhthubg84@gmail.com
V Phòng Nghiệp vụ Y
1 Từ Quốc Hiệu Trưởng phòng 0204 3855769 0904 259 001 tuquochieu@gmail.com
2 Nguyễn Đình Toàn Phó trưởng phòng   0985 575 838 toansytbg@gmail.com
3 Nguyễn Thị Thu Phương Phó trưởng phòng 0204 3852407 0915 308 585 phuongntt.syt@gmail.com
4 Nguyễn Văn Phương Chuyên viên   0985 365 279 phuongnv_syt@bacgiang.gov.vn
5 Khổng Thị Ngọc Anh Chuyên viên   0966 165 165 ngocanhbacgiang2015@gmail.com
VI Phòng Thanh tra
1 Nguyễn Thị Tâm Chánh thanh tra 0204 3855399 0982 856 467 tamnt_syt@bacgiang.gov.vn
2 Trương Văn Khoa Phó chánh TT   0912 288 827 khoatv_syt@bacgiang.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thái Anh Chuyên viên   0902 277 883 anhntt_syt@bacgiang.gov.vn
4 Dương Quốc Dũng Phó chánh TT   0915 260 439 dungdq_syt@bacgiang.gov.vn
VII Phòng Nghiệp vụ Dược
1 Nguyễn Thị Huyền Linh Trưởng phòng 0204 3856582 0912 831 558 linhnth_syt@bacgiang.gov.vn
2 Ngô Hoàng Điệp Phó trưởng phòng   0983 090 585 diepnh_syt@bacgiang.gov.vn
3 Nguyễn Thị Huyền Trang Chuyên viên   0913 374 144 trangnth_syt@bacgiang.gov.vn

Tra cứu TTHC Tra cứu TTHC