Thứ 7,23/03/2019,
Chào mừng các bạn đến với sở y tế!
STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày hiệu lực Ngày ban hành Tệp tin
1 424/QĐ-UBND QĐ v/v thay đổi, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo và TCT liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Giang UBND tỉnh 21/03/2019 21/03/2019
2 95/TBKL-SYT Kết luận thanh tra v/v thanh tra đột xuất hành nghề KCB ngoài công lập đối với phòng khám Sản phụ khoa bác sĩ Trần Hoàng Hưng Sở Y tế 21/03/2019 21/03/2019
3 503/SYT-QLHN Vv xác nhận đăng ký hành nghề KCB Sở Y tế 21/03/2019 21/03/2019
4 474/QĐ-SYT QĐ v/v cấp chứng chỉ hành nghề KCB Sở Y tế 19/03/2019 19/03/2019
5 504/SYT-QLHN Vv xác nhận đăng ký hành nghề KCB Sở Y tế 19/03/2019 19/03/2019
6 467/QĐ-SYT QĐ cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dược và GCN đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" Sở Y tế 18/03/2019 18/03/2019
7 468/QĐ-SYT QĐ v/v bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn KCB đối với người hành nghề KCB Sở Y tế 18/03/2019 18/03/2019
8 102/TB-SYT Thông báo lịch thẩm định cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dược và đánh giá tiêu chuẩn "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" Sở Y tế 18/03/2019 18/03/2019
9 469/QĐ-SYT QĐ v/v cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở KCB Sở Y tế 18/03/2019 18/03/2019
10 465/QĐ-SYT QĐ cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề dược Sở Y tế 15/03/2019 15/03/2019
11 450/QĐ-SYT QĐ thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc Sở Y tế 14/03/2019 14/03/2019
12 449/QĐ-SYT QĐ v/v thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc Sở Y tế 14/03/2019 14/03/2019
13 451/QĐ-SYT QĐ thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc Sở Y tế 14/03/2019 14/03/2019
14 452/QĐ-SYT QĐ thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc Sở Y tế 14/03/2019 14/03/2019
15 97/TB-SYT Thông báo lịch thẩm định cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dược và GCN nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" Sở Y tế 14/03/2019 14/03/2019
16 98/TB-SYT Thông báo (bổ sung) lịch thẩm định cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dược và cấp GCN đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" Sở Y tế 14/03/2019 14/03/2019
17 52/BC-SYT BC kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2019; nhiệm vụ, biện pháp tổ chức thực hiện trong kỳ tiếp theo Sở Y tế 14/03/2019 14/03/2019
18 453/QĐ-SYT QĐ v/v thu hồi Giấy phép hoạt động KCB Sở Y tế 14/03/2019 14/03/2019
19 53/BC-SYT BC kết quả triển khai công tác QLNN về ATTP quý I năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sở Y tế 14/03/2019 14/03/2019
20 460/QĐ-SYT QĐ cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dược và GCN đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" Sở Y tế 14/03/2019 14/03/2019