Thứ 3,26/03/2019,
Chào mừng các bạn đến với sở y tế!
|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+

  


 

Cơ cấu tổ chức bộ máy của sở cụ thể như sau:

 I. LÃNH ĐẠO SỞ    
1. BSCKII Ong Thế Viên - Giám đốc Sở Y tế:

         Email: vienot_syt@bacgiang.gov.vn

         ĐT cơ quan: 0240.3854531; Di động: 0913373433

         Trách nhiệm:

-      Là người đứng đầu Sở Y tế. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND; Bộ Y tế và pháp luật, chỉ đạo điều hành và quản ỉý mọi mặt của ngành y tế, khi có tình huống khấn cấp sẽ trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực liên quan.
-      Trực tiếp chỉ đạo: Công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch, đào tạo; kế hoạch tài chính; xã hội hóa y tế; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; xây dựng cơ bản; bảo vệ chính trị nội bộ; phòng chống tham iihũng; Giám định Y khoa.
-      Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng của tỉnh và ngành khi được phân công.
2. Thạc sỹ Trương Quang Vinh - Phó Giám đốc Sở Y tế:
         
         Email: vinhtq_syt@bacgiang.gov.vn

         ĐT cơ quan: 0240.3859748; Di động: 0912194919

         Trách nhiệm:

-      Phó giám đốc thường trực, điều hành công việc của Giám đốc Sở Y tế khi được ủy quyền.
-      Giúp Giám đốc Sở Y tế, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về nhiệm vụ, chỉ đạo trực tiếp công tác: Dược, vật tư y tế tiêu hao; trang thiết bị y tế; hóa mỹ phấm; quản lý hành nghề dược tư nhân; ứng dụng công nghệ thông tin; cải cách thủ tục hành chính, truyền thông giáo dục sức khỏe, các tổ chức đoàn thể trong ngành; các hội chuyên ngành y tế như Hội Đông Y, Hội Điều dưỡng....
-      Giúp Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo xã hội hóa y tế và các nhiệm vụ khác khi giám đốc phân công.
-      Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng của tỉnh và ngành khi được phân công.
3. Thạc sỹ Trần Văn Sinh - Phó Giám đốc Sở Y tế:

         Email: sinhtv_syt@bacgiang.gov.vn

         ĐT cơ quan: 0240.3555348; Di động: 0912309405

         Trách nhiệm:

-      Giúp Giám đốc Sở Y tế, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về nhiệm vụ, chỉ đạo trực tiếp công tác: Dân số - KHHGĐ và chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số - KHHGĐ; xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; công tác phòng chống fflV/AIDS.
-      Giúp Giám đốc Sở công tác Tổ chức cán bộ và các nhiệm vụ khác khi giám đốc phân công.
-      Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng của tỉnh và ngành khi được phân công.
4. Tiến sĩ Hàn Thị Hồng Thúy - Phó Giám đốc Sở Y tế:

         Email: thuyhth_syt@bacgiang.gov.vn

         ĐT cơ quan: 0240.3852304; Di động: 0912330207

         Trách nhiệm:

-     Giúp Giám đốc Sở Y tế, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về nhiệm vụ, chỉ đạo trực tiếp công tác: Y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh; phòng chống thảm họa thiên tai; vaccin sinh phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường; xử lý chất thải y tế; chương trình mục tiêu quốc gia lĩnh vực y tế và các nhiệm vụ khác khi giám đốc phân công.
-     Phụ trách Văn phòng Sở và chủ tài khoản cơ quan Văn phòng Sở
-     Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng của tỉnh và ngành khi được phân công.
5. Thạc sỹ Bùi Thế Bừng - Phó Giám đốc Sở Y tế:

         Email: bungbt_syt@bacgiang.gov.vn

         ĐT cơ quan: 0240.3555096; Di động: 0904396037

         Trách nhiệm:

-     Giúp Giám đốc Sở Y tế, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về nhiệm vụ, chỉ đạo trực tiếp công tác: Khám chữa bệnh; quản lý hành nghề y tư nhân; nghiên cứu khoa học. Ket hợp quân dân y; BHYT toàn dân, cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh; hợp tác quốc tể.
-     Là người phát ngôn của Sở Y tế.
-     Giúp Giám đốc công tác kế hoạch - tài chính và các nhiệm vụ khác khi giám đốc phân công.
-     Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng của tỉnh và ngành khi được phân công.
Trong quá trình chỉ đạo giải quyết công việc được phân công, đối với những vấn đề có phạm vi ảnh hưởng lớn, vấn đề nhạy cảm; vấn đề mới, Phó giám đốc xin ý kiến Giám đốc trước khi giải quyết.

II. CÁC PHÒNG THAM MƯU
 

1. Văn Phòng Sở

ĐT: 0240.3854227 0240.3554050

 

Chánh Văn phòng: Ngô Thị Thu Hà

Email: hantt_syt@bacgiang.gov.vn

P.Chánh Văn phòng: Trần Thị Thắm

Email: thamtt_syt@bacgiang.gov.vn

 

2. Thanh tra Sở

ĐT: 0240 3855399

Chánh Thanh tra: Nguyễn Thị Tâm

Email: tamnt_syt@bacgiang.gov.vn

P.Chánh Thanh Tra: Trương Văn Khoa

Email: khoatv_syt@bacgiang.gov.vn

3. Phòng Kế hoạch Tài chính

ĐT: 0240 3855399

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Bộ

Email: bonv_syt@bacgiang.gov.vn

P.phòng: Nguyễn Văn Phong

Email:phongnv_syt@bacgiang.gov.vn

P.phòng: Nguyễn Xuân Tình

Email: tinhnx_syt@bacgiang.gov.vn

P.phòng: Phan Thị Phú

Email: phutt_syt@bacgiang.gov.vn

4. Phòng Tổ chức cán bộ

ĐT: 0240 3857140

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hương

Email: huongntt_syt@bacgiang.gov.vn

P.phòng: Trần Đức Dũng

Email: dungtd_syt@bacgiang.gov.vn

5. Phòng Nghiệp Vụ Y

ĐT: 0240 3857140

Trưởng phòng: Từ Quốc Hiệu

Email: hieutq_syt@bacgiang.gov.vn

P.phòng: Nguyễn Văn Toàn

Email: toannv_syt@bacgiang.gov.vn

P.phòng: Lê Anh Tuấn

Email: tuanla_syt@bacgiang.gov.vn

P.phòng: Nguyễn Thị Thu Phương

Email: phuongntt_syt@bacgiang.gov.vn

6. Phòng Nghiệp Vụ Dược

ĐT: 0240 3856582

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Huyền Linh

Email: Linhnth_syt@bacgiang.gov.vn

 

7. Phòng Quản lý HNYDTN

ĐT: 0240 3856582

Trưởng phòng: Phan Trọng Quyền

Email: quyenpt_syt@bacgiang.gov.vn

P.phòng: Ngô Huy Hoàng

Email: hoangnh_syt@bacgiang.gov.vn

Trung bình (0 Bình chọn)


Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

Tra cứu TTHC Tra cứu TTHC