Thứ 3,26/03/2019,
Chào mừng các bạn đến với sở y tế!
STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tệp tin
1 418/QĐ-UBND QĐ ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của TT Phục vụ hành chính công tỉnh... UBND tỉnh

BH: 21/03/2019

HL: 21/03/2019

2 418/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bãi bỏ thuộc... UBND tỉnh

BH: 21/03/2019

HL: 21/03/2019

3 424/QĐ-UBND QĐ v/v thay đổi, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo và TCT liên ngành về an toàn... UBND tỉnh

BH: 21/03/2019

HL: 21/03/2019

4 1003/QĐ-BYT QĐ Về việc ban hành “Mẫu Hồ sơ Khám giám định y khoa” Bộ Y tế

BH: 18/03/2019

HL: 18/03/2019

5 493/QĐ-BYT QĐ phê duyệt Kế hoạch hoạt động bằng nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 của... Bộ Y tế

BH: 12/02/2019

HL: 12/02/2019

6 433/QĐ-BYT Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc... Bộ Y tế

BH: 01/02/2019

HL: 01/02/2019

7 394/QĐ-BYT Quyết định ban hành Kế hoạch đánh giá 05 năm thi hành Luật Phòng, chống tác... Bộ Y tế

BH: 30/01/2019

HL: 30/01/2019

8 384/QĐ-BYT QĐ Ban hành nguyên tắc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Bộ Y tế

BH: 30/01/2019

HL: 30/01/2019

9 7888/QĐ-BYT Quyết định ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy... Bộ Y tế

BH: 30/01/2019

HL: 30/01/2019

10 153/QĐ-UBND V/v giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 cho các đồng chí LĐ UBND tỉnh, người... UBND tỉnh

BH: 29/01/2019

HL: 29/01/2019

11 153/QĐ-UBND V/v giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 cho các đồng chí LĐ UBND tỉnh, người... UBND tỉnh

BH: 29/01/2019

HL: 29/01/2019

12 360/QĐ-BYT Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi/thay thế/bị... Bộ Y tế

BH: 29/01/2019

HL: 29/01/2019

13 36/QD-KCB Quy chế phối hợp giữa Cục Quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế và Cục Cảnh sát... Bộ Y tế

BH: 28/01/2019

HL: 28/01/2019

14 137/QĐ-UBND V/v phân bổ kinh phí thực hiện dự án Hỗ trợ nông nghiệp Cacbon thấp và chương... UBND tỉnh

BH: 28/01/2019

HL: 28/01/2019

15 129/QĐ-UBND QĐ v/v phê duyệt danh mục thuốc, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm y tế chẩn... UBND tỉnh

BH: 25/01/2019

HL: 25/01/2019

16 117/QĐ-UBND QĐ v/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự... UBND tỉnh

BH: 24/01/2019

HL: 24/01/2019

17 122/QĐ-UBND QĐ V/v Thay đổi, bổ sung thành viên Ban Quản lý Quỹ khám, chữa bệnh cho người... UBND tỉnh

BH: 24/01/2019

HL: 24/01/2019

18 278/QĐ-BYT QĐ Về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm... Bộ Y tế

BH: 23/01/2019

HL: 23/01/2019

19 278/QĐ-BYT QĐ Về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm... Bộ Y tế

BH: 22/01/2019

HL: 22/01/2019

20 95/QĐ-UBND QĐ V.v Công nhận kết quả đánh giá xếp loại công tác quả lý nhà nước về an... UBND tỉnh

BH: 22/01/2019

HL: 22/01/2019