Thứ 3,26/03/2019,
Chào mừng các bạn đến với sở y tế!
Ngày đăng: 10/12/2018
Căn cứ kết quả đánh giá của công chức, viên chức và các thành viên trong Hội đồng tại buổi tuyển chọn ngày 29/11/2018, Hội đồng tuyển chọn Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang... Xem tiếp
Ngày đăng: 06/07/2018
Thực hiện Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch tuyển chọn Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang, Hội đồng tuyển chọn thông báo tổ chức Hội nghị tuyển... Xem tiếp
Ngày đăng: 04/07/2018
Căn cứ thực trạng cơ cấu đội ngũ cán bộ quản lý của Ngành, ngày 04/7/2018, Sở Y tế xây dựng kế hoạch số 75/KH-SYT về việc tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở... Xem tiếp
Ngày đăng: 24/01/2018
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 121/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức y tế năm 2017. Xem tiếp
Ngày đăng: 18/12/2017
Ngày 14 tháng 12 năm 2017, Hội đồng xét tuyển dụng viên chức y tế tỉnh Bắc Giang thông qua danh sách những thí sinh đủ điều kiện tham dự sát hạch năm 2017 (có danh sách kèm theo). Hội đồng nhận đơn... Xem tiếp
Ngày đăng: 13/12/2017
Chi tiết Nội dung kiến thức sát hạch bác sĩ năm 2017 Xem tiếp
Ngày đăng: 17/11/2017
Ngày 16/11/2017, Hội đồng tuyển dụng viên chức y tế năm 2017 ban hành Kế hoạch số 3997/KH-HĐ xét tuyển viên chức y tế năm 2017. Xem tiếp
Ngày đăng: 31/08/2017
Thông báo kết quả điểm thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế năm 2017 Xem tiếp
Ngày đăng: 10/08/2017
Ngày 08/08/2017, Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế tỉnh Bắc Giang năm 2017 thông qua danh sách những thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề... Xem tiếp
Ngày đăng: 26/04/2017
Kế hoạch tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2017 Xem tiếp

Tra cứu TTHC Tra cứu TTHC