23:20 ICT Thứ tư, 18/07/2018

Trang nhất » Quy hoạch Kế hoạch » Kế hoạch

Kế hoạch công tác y tế tỉnh Bắc Giang năm 2017

Thứ sáu - 28/04/2017 11:23
KẾ HOẠCH
Công tác y tế tỉnh Bắc Giang năm 2017

     Thực hiện Công văn số 4162/BYT-KHTC ngày 06/7/2016 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Công văn số 1662/UBND-TH ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và căn cứ Thông tư số 91/2016/TT-BTC ngày 24/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Công văn số 847/SKHĐT-THQH ngày 22/6/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017;
     Sở Y tế xây dựng Kế hoạch công tác y tế tỉnh Bắc Giang năm 2017 với những nội dung sau:

     Chi tiêt Kế hoạch số 85/KH-SYT
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết