Thứ 3,26/03/2019,
Chào mừng các bạn đến với sở y tế!
Ngày đăng: 25/10/2018
Mục tiêu chung của Đề án tập trung triển khai mạnh mẽ và đồng bộ các hoạt động thông tin, giáo dục truyền thông để nâng cao kiến thức, thực hành về ATTP của người quản lý; người sản xuất, kinh... Xem tiếp
Ngày đăng: 23/10/2018
         Ngày 26/10/2018, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia ATTP giai đoạn 2016 – 2020 của ngành Y tế tỉnh Bắc Giang.          Mục tiêu chung nhằm nâng cao... Xem tiếp
Ngày đăng: 04/10/2018
Mục tiêu của kế hoạch nhằm tiếp tục củng cố, phát triển mô hình quản lý và điều trị ngoại trú bệnh không lây nhiễm và một số bệnh mạn tính tái tuyến y tế cơ sở. Đồng thời nâng cao nhận thức của... Xem tiếp
Ngày đăng: 04/10/2018
Mục tiêu tổng quát của kế hoạch nhằm đẩy mạnh vận động, giáo dục, truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số - phát triển; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu... Xem tiếp
Ngày đăng: 04/10/2018
Mục đích nhằm từng bước kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, cộng tác viên thanh tra Y tế phù hợp với điều kiện thực tế của ngành Y tế. Xem tiếp
Ngày đăng: 04/10/2018
Mục tiêu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối liên thông dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý khám chữa bệnh, thanh toán bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm... Xem tiếp
Ngày đăng: 04/10/2018
Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-BATGT ngày 12/01/2016 của Ban An toàn giao thông tỉnh phát động “Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn năm 2016 – 2020”, Sở Y tế xây dựng kế... Xem tiếp
Ngày đăng: 04/10/2018
Mục đích giảm số lượng biên chế theo đúng lộ trình đến năm 2021; mỗi năm giảm ít nhất 1,5%. Có phương án sắp xếp lại đôi ngũ công chức đúng với Đề án; đồng thời thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh... Xem tiếp
Ngày đăng: 04/10/2018
Thực hiện Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 – 2020, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang xây... Xem tiếp
Ngày đăng: 04/10/2018
Triển khai có hiệu quả những nội dung, nhiệm vụ của Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2016; Xem tiếp

Tra cứu TTHC Tra cứu TTHC