Thứ 5,21/03/2019,
Chào mừng các bạn đến với sở y tế!
Ngày đăng: 18/07/2013
Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu: Mua sắm TTB y tế năm 2013 của BVĐK Sơn Động Xem tiếp
Ngày đăng: 18/07/2013
Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Mua sắm TTB y tế năm 2013 của BV Lao & BP Bắc Giang Xem tiếp
Ngày đăng: 18/07/2013
Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu : Mua sắm TTB y tế năm 2013 của BVĐK tỉnh Bắc Giang Xem tiếp
Ngày đăng: 18/07/2013
Gia hạn thời gian thực hiện đấu thầu gói thầu số 15 thuộc dự án ĐTXD mở rộng nâng cấp BV Sản Nhi Xem tiếp

Tra cứu TTHC Tra cứu TTHC