Thứ 3,26/03/2019,
Chào mừng các bạn đến với sở y tế!

Sở Y tế triển khai công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2019

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Đọc bài viết
Nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả triển khai công tác QLNN về ATTP thuộc trách nhiệm của ngành Y tế, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, giám sát về ATTP để tạo sự chuyển biến rõ rệt trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng thực phẩm an toàn và phòng ngừa sự cố về ATTP, Sở Y tế vừa có Kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2019.

Mô hình sản xuất rau mầm an toàn Xương Giang TP. Bắc Giang. Ảnh: BGP/Nguyễn An
 

          Theo đó, trong năm 2019, Sở Y tế tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATTP thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Y tế. Trong đó, tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP các cấp chỉ đạo, điều hành triển khai công tác QLNN về ATTP thường xuyên trong năm, tăng cường vào dịp Tết, lễ hội, mùa hè, Tháng hành động vì ATTP, các sự kiện tổ chức trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tăng cường triển khai công tác truyền thông theo hướng thay đổi hành vi, thực hành đúng về ATTP; tăng cường hoạt động liên ngành, chuyên ngành tại các cấp trong quản lý, kiểm tra, hậu kiểm, giám sát về ATTP, tập trung thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm đối với 100% cơ sở thực phẩm xếp loại C và trên 50% cơ sở thực phẩm xếp loại B so với tổng số cơ sở thực phẩm quản lý; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm về ATTP. Bên cạnh đó, Sở Y tế sẽ đẩy mạnh việc phối hợp với MTTQ và các đơn vị thành viên triển khai công tác tuyên truyền, vận động và giám sát bảo đảm ATTP; chủ động rà soát, phân cấp quản lý đối với cơ sở thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành y tế; đầu tư trang thiết bị, test kiểm nghiệm ATTP và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

          Phấn đấu trong năm 2019, trên 87% người quản lý; trên 78% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và trên 75% người tiêu dùng thực phẩm có kiến thức, thực hành đúng về ATTP. Tỷ lệ cộng tác viên ATTP ở tuyến xã, phường được tập huấn kiến thức về ATTP đạt 88%, và phấn đấu đạt 90% cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác ATTP các cấp được tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý, kiểm tra ATTP.

Trung bình (0 Bình chọn)


Tra cứu TTHC Tra cứu TTHC