Thứ 3,26/03/2019,
Chào mừng các bạn đến với sở y tế!

Chi cục Dân số - KHHGĐ xây dựng Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) năm 2018

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Đọc bài viết
Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong thực hiện không lựa chọn giới tính thai nhi, Chi cục Dân số - KHHGĐ xây dựng Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi (MCBGTKS) sinh năm 2018.
Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong thực hiện không lựa chọn giới tính thai nhi, Chi cục Dân số - KHHGĐ xây dựng Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi (MCBGTKS) sinh năm 2018. 


 
Đề án tập trung tăng cường truyền thông lồng ghép giữa các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể nhằm cung cấp kiến thức, thông tin về tình trạng, hệ luỵ của vấn đề MCBGTKS và quy định cấm lựa chọn giới tính thai nhi nhằm tăng cường hiểu biết và thay đổi hành vi về lựa chọn giới tính thai nhi của các tầng lớp nhân dân góp phần giảm thiểu tình trạng MCBGTKS trên địa bàn tỉnh. Địa bàn triển khai tại 230/230 xã, phường, thị trấn.
Các hoạt động của Đề án như: Phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; biên soạn, nhân bản sản phẩm truyền thông; đưa nội dung Kiểm soát MCBGTKS vào trường học; xây dựng, thử nghiệm mô hình sinh hoạt ngoại khoá; nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về cấm lựa chọn giới tính thai nhi; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về cấm lựa chọn giới tính thai nhi của cơ sở dịch vụ y tế trên địa bàn.
Kinh phí thực hiện Đề án MCBGTKS từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2017, 2018; nguồn kinh phí không tự chủ của tỉnh; nguồn kinh phí cấp huyện, xã  và các tổ chức hỗ trợ để đảm bảo triển khai hiệu quả các hoạt động trên địa bàn.

Trung bình (0 Bình chọn)


Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

Tra cứu TTHC Tra cứu TTHC