10:44 EDT Thứ tư, 20/09/2017

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quảng cáo

Lấy ý kiến
Công báo chính phủ
Liên hệ QC: 0912.965.176

Trang nhất » vbpl

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu File
91/2016/NĐ-CP BH: 30/06/2016
HL: 01.07.2016
Nguyễn Xuân Phúc

Về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn...

Tải về
101/2017/NĐ-CP BH: 31/08/2017
HL: 21.10.2017
Chính phủ

Quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên...

Tải về
27/2017/TT-BYT BH: 27/06/2017
HL: 15.9.2017
Bộ Y tế

Thông tư quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe ô tô cứu thương

Tải về
29/2017/TT-BYT BH: 09/07/2017
HL: 01/9/2017
Nguyễn Viết Tiến

Thông tư Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình...

Tải về
26/2017/TT-BYT BH: 25/06/2017
HL: 10.8.2017
Bộ Y tế

V/v Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

Tải về
60/2017/NQ-CP BH: 05/07/2017
HL: 06.7.2017
Chính phủ

NGHỊ QUYẾT 60/NQ-CP NĂM 2017 VỀ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH...

Tải về
1132/QĐ-UBND BH: 27/06/2017
HL: 28/6/2017
UBND tỉnh

QĐ v/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác...

Tải về
25/2017/TT-BYT BH: 16/05/2017
HL: 01/7/2017
Bộ Y tế

Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ...

Tải về
109/2016/NĐ-CP BH: 30/06/2016
HL: 01/07/2016
Chính phủ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI...

Tải về
54/2017/NĐ-CP BH: 07/05/2017
HL: 01/7/2017
Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật...

Tải về
05/2017/QĐ-UBND BH: 06/03/2017
HL: 20/3/2017
UBND tỉnh

Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động thanh...

Tải về
02/2017/TT-BYT BH: 14/03/2017
HL: 01/06/2017
Bộ Y tế

Về việc quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh,...

Tải về
1 2 3 ... 9 10 11  Trang sau