23:55 ICT Thứ sáu, 28/07/2017

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quảng cáo

Lấy ý kiến
Công báo chính phủ
Liên hệ QC: 0912.965.176

Trang nhất » vbpl

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu File
29/2017/TT-BYT BH: 10/07/2017
HL: 01/9/2017
Nguyễn Viết Tiến

Thông tư Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình...

Tải về
26/2017/TT-BYT BH: 26/06/2017
HL: 10.8.2017
Bộ Y tế

V/v Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

Tải về
60/2017/NQ-CP BH: 06/07/2017
HL: 06.7.2017
Chính phủ

NGHỊ QUYẾT 60/NQ-CP NĂM 2017 VỀ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH...

Tải về
1132/QĐ-UBND BH: 28/06/2017
HL: 28/6/2017
UBND tỉnh

QĐ v/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác...

Tải về
25/2017/TT-BYT BH: 17/05/2017
HL: 01/7/2017
Bộ Y tế

Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ...

Tải về
109/2016/NĐ-CP BH: 01/07/2016
HL: 01/07/2016
Chính phủ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI...

Tải về
54/2017/NĐ-CP BH: 08/05/2017
HL: 01/7/2017
Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật...

Tải về
05/2017/QĐ-UBND BH: 07/03/2017
HL: 20/3/2017
UBND tỉnh

Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động thanh...

Tải về
02/2017/TT-BYT BH: 15/03/2017
HL: 01/06/2017
Bộ Y tế

Về việc quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh,...

Tải về
08/2015/QĐ-TTg BH: 09/03/2015
HL: 01/5/2015
Chính phủ

Thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục...

Tải về
13/CT-TTg BH: 10/06/2015
HL: 10/6/2015
Thủ tướng chính phủ

Chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ...

Tải về
17/2011/NQ/HĐND BH: 19/07/2011
HL: 29/7/2011
HĐND tỉnh

Về việc quy định mức hỗ trợ các tổ chức áp dụng hệ thống...

Tải về
1 2 3 ... 9 10 11  Trang sau