19:56 EDT Thứ bảy, 20/09/2014

DANH MỤC

CHUYÊN NGÀNH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quảng cáo

Lấy ý kiến
Công báo chính phủ
Liên hệ QC: 0912.965.176
Mỹ phẩm

Trang nhất » Tin Tức » Tuyển dụng

Kế hoạch xét tuyển Bác Sỹ năm 2014

Kế hoạch xét tuyển Bác Sỹ năm 2014

Sở Y tế tỉnh Bắc Giang thông báo xét tuyển bác sỹ năm 2014

Danh mục Tài liệu ôn

Danh mục Tài liệu ôn

Nội dung kiểm tra sát hạch

Thông báo kế hoạch xét tuyển dụng viên chức y tế và giáo viên mầm non năm 2013

Thông báo kế hoạch xét tuyển dụng viên chức y tế và giáo viên mầm non năm 2013

Ngày 17 tháng 12 năm 2013, Hội đồng tuyển dụng viên chức y tế và giáo viên mầm non năm 2013 ban hành kế hoạch số 3406/KH-HĐ về việc xét tuyển dụng viên chức y tế và giáo viên mầm non năm 2013.

Thông báo xét tuyển Bác Sỹ năm 2013

Thông báo xét tuyển Bác Sỹ năm 2013

Hội đồng sơ tuyển bác sỹ năm 2013 thông báo xét tuyển bác sỹ năm 2013 như sau

Thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm 2013

Thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm 2013

Để tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng viên chức năm 2013 của tỉnh. Ngày 29/7/2013 Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang có công văn số 657/SNV-CCVC&ĐT V/v thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm 2013

V/v rà soát điều chỉnh số lượng, cơ cấu tuyển dụng bác sỹ năm 2013

V/v rà soát điều chỉnh số lượng, cơ cấu tuyển dụng bác sỹ năm 2013

V/v rà soát điều chỉnh số lượng, cơ cấu tuyển dụng bác sỹ năm 2013

Hướng dẫn quy trình tuyển chọn nhân viên y tế thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Hướng dẫn quy trình tuyển chọn nhân viên y tế thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Hướng dẫn quy trình tuyển chọn nhân viên y tế thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Y tế năm 2012

Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Y tế năm 2012

Ngày 27/11/2012 Chủ tich UBND tỉnh có Quyết định số 1805/QĐ-UBND V/v Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Y tế năm 2012

Kế hoạch xét tuyển dụng Viên chức y tế năm 2012

Kế hoạch xét tuyển dụng Viên chức y tế năm 2012

Kế hoạch xét tuyển dụng Viên chức y tế năm 2012

Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng Bác sỹ năm 2012

Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng Bác sỹ năm 2012

Quyết định số 1380/QĐ-UBND Ngày 05/10/2012 của UBND tỉnh V/v công nhận kết quả tuyển dụng Bác sỹ năm 2012.

Kế hoạch xét tuyển Bác sỹ năm 2012

Kế hoạch xét tuyển Bác sỹ năm 2012

Ngày 22 tháng 8 năm 2012 Sở Y tế tỉnh Bắc Giang có Kế hoạch số 75/KH-SYT Kế hoạch xét tuyển Bác Sỹ năm 2012.

 

VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC