02:36 EDT Thứ năm, 30/03/2017

DANH MỤC

CHUYÊN NGÀNH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quảng cáo

Lấy ý kiến
Công báo chính phủ
Liên hệ QC: 0912.965.176

GIỚI THIỆU

Trang nhất » Tin Tức » Tuyển dụng

THÔNG BÁO NHẬN QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO NHẬN QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO NHẬN QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG

Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Y tế năm 2016

Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Y tế năm 2016

Quyết định 1910/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Y tế năm 2016

Thông báo kết quả điểm xét tuyển dụng viên chức y tế năm 2016

Thông báo kết quả điểm xét tuyển dụng viên chức y tế năm 2016

Thông báo kết quả điểm xét tuyển dụng viên chức y tế năm 2016

Thông báo kết quả sơ tuyển viên chức năm 2016

Thông báo kết quả sơ tuyển viên chức năm 2016

Thông báo kết quả sơ tuyển viên chức năm 2016

Hội đồng sơ tuyển viên chức năm 2016 thông báo

Hội đồng sơ tuyển viên chức năm 2016 thông báo

Hội đồng sơ tuyển viên chức năm 2016 thông báo

Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức Y tế năm 2016

Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức Y tế năm 2016

Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức Y tế năm 2016

THÔNG BÁO 10 BÁC SỸ KHÔNG TRÚNG TUYỂN

THÔNG BÁO 10 BÁC SỸ KHÔNG TRÚNG TUYỂN

Riêng 10 bác sỹ không trúng tuyển theo 02 nguyện vọng lên phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế đề viết đơn đăng ký nguyện vọng 3 về các đơn vị con lại để nhận công tác: Thời gian: từ ngày 25-26/9/2014, tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế trong giờ hành chính

Kế hoạch xét tuyển Bác Sỹ năm 2014

Kế hoạch xét tuyển Bác Sỹ năm 2014

Sở Y tế tỉnh Bắc Giang thông báo xét tuyển bác sỹ năm 2014

Thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm 2013

Thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm 2013

Để tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng viên chức năm 2013 của tỉnh. Ngày 29/7/2013 Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang có công văn số 657/SNV-CCVC&ĐT V/v thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm 2013

Hướng dẫn quy trình tuyển chọn nhân viên y tế thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Hướng dẫn quy trình tuyển chọn nhân viên y tế thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Hướng dẫn quy trình tuyển chọn nhân viên y tế thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Kế hoạch xét tuyển dụng Viên chức y tế năm 2012

Kế hoạch xét tuyển dụng Viên chức y tế năm 2012

Kế hoạch xét tuyển dụng Viên chức y tế năm 2012

Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng Bác sỹ năm 2012

Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng Bác sỹ năm 2012

Quyết định số 1380/QĐ-UBND Ngày 05/10/2012 của UBND tỉnh V/v công nhận kết quả tuyển dụng Bác sỹ năm 2012.

Kế hoạch xét tuyển Bác sỹ năm 2012

Kế hoạch xét tuyển Bác sỹ năm 2012

Ngày 22 tháng 8 năm 2012 Sở Y tế tỉnh Bắc Giang có Kế hoạch số 75/KH-SYT Kế hoạch xét tuyển Bác Sỹ năm 2012.