07:45 EDT Chủ nhật, 18/03/2018

GIỚI THIỆU

DANH MỤC

CHUYÊN NGÀNH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Liên Kết

lịch tiếp dân
Lấy ý kiến
Công báo chính phủ
Liên hệ QC: 0912.965.176

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

Hội nghị phổ biến Đề án nâng cao năng lực thanh tra y tế đến năm 2020

Thứ ba - 28/06/2016 06:03
          Tham dự Hội nghị, ông Trần Văn Sinh – Phó giám đốc Sở Y tế, lãnh đạo các phòng ban của Sở, đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị y tế trong tỉnh. Tại Hội nghị các đại biểu đã được phổ biến Quyết định số 2176/QĐ-Tgg ngày 04/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án nâng cao năng lực thanh tra Y tế đến năm 2020; Kế hoạch số 950/KH-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực thanh tra y tế tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và một số nội dung trọng tâm trong triển khai công tác thanh tra Y tế năm 2016.
          Mục tiêu của Đề án nâng cao năng lực thanh tra y tế đến năm 2020 là nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về thanh tra y tế, tăng cường về số lượng, chất lượng cán bộ thanh tra y tế, cơ sở vật chất và tài chính nhằm đáp ứng hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm mọi lĩnh vực thuộc quản lý nhà nước về y tế đều được thanh tra, kiểm tra và giám sát theo đúng quy định của pháp luật.
          Cụ thể, trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2017, Đề án sẽ tiến hành kiện toàn tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra y tế. Tăng cường số lượng thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành về y tế bảo đảm theo vị trí việc làm đáp ứng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành về y tế, trong đó 100% công chức thanh tra được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên hoặc thanh tra viên, 40% thanh tra viên được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính hoặc thanh tra viên chính, 10% thanh tra viên chính được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp hoặc thanh tra viên cao cấp...
          Từ năm 2018 đến hết năm 2020, nghiên cứu, sắp xếp, hoàn thiện hệ thống thanh tra y tế bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về y tế, thông qua tăng cường chức năng và cơ cấu tổ chức về giám sát, thanh tra hoạt động y tế. Tăng cường số lượng thanh tra viên, công chức thanh tra y tế bảo đảm theo vị trí việc làm đáp ứng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho thanh tra y tế, trong đó, 100% công chức thanh tra được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên và thanh tra viên, 60% thanh tra viên được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính và thanh tra viên chính; 15% thanh tra viên chính được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp và thanh tra viên cao cấp...
          Để đạt được các mục tiêu trên, Đề án đã đưa ra một số giải pháp thực hiện như: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, thủ trưởng các cơ quan thuộc ngành Y tế, cán bộ công chức, viên chức người lao động thuộc ngành Y tế về các lĩnh vực y tế liên quan đến thanh tra; Tăng cường số lượng thanh tra viên, công chức thanh tra y tế, để phù hợp với chính sách hạn chế tăng biên chế, trước mắt điều tiết trong phạm vi của ngành Y tế để điều động bổ nhiệm thanh tra viên đối với cán bộ có đủ trình độ, kinh nghiệm chuyên môn phù hợp cho thanh tra y tế. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND huyện, thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch, tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm theo giai đoạn. Đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, đánh giá, tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả nhiệm vụ được giao theo nội dung Đề án và Kế hoạch; báo cáo UBND tỉnh, Bộ Y tế về những vướng mắc, khó khăn trong việc tổ chức triển khai thực hiện. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Y tế xem xét, thành lập, kiện toàn Phòng công chức thanh tra chuyên ngành lĩnh vực y tế, cân đối, bổ sung biên chế công chức thanh tra ngành y tế trong tổng biên chế được giao.
 
         
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Duyên - Trung tâm TTGDSK

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn