02:07 ICT Thứ tư, 18/01/2017

GIỚI THIỆU

DANH MỤC

CHUYÊN NGÀNH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quảng cáo

Lấy ý kiến
Công báo chính phủ
Liên hệ QC: 0912.965.176

Trang nhất » Tin Tức » Giới thiệu

Các đơn vị trực thuộc

Chủ nhật - 23/10/2016 14:10
1 Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình 
Điện thoại: 0240 3 854 211
Chi Cục Trưởng: Ngô Thị Lương
Điện thoại: 0240 3 853 288
Email: luongnt_syt@bacgiang.gov.vn

P. Chi cục Trưởng: Lê Tố Quyên
Điện thoại: 0240 3 555 324
2 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Điện thoại: 0240 3 825 656
Chi Cục Trưởng: Nguyễn Văn Thể
Điện thoại: 0240 3 825.658
Email: thenv_attp@bacgiang.gov.vn

P. Chi cục Trưởng: Ngô Thị Oanh
Điện thoại: 0240 3 825 660
3 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0240 3 854 249
Giám đốc: Nguyễn Văn Đồng
Điện thoại: 0240 3 829 030
Email: dongnv_bvdk@bacgiang.gov.vn

P. Giám đốc: Đào Minh Sơn
Điện thoại: 0240 3 829 016
4 Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang

Điện thoại: 0240 3 556 767
Giám đốc: Đinh Văn Thành
Điện thoại: 0240 3 527 090
Email: thanhdv_bvsn@bacgiang.gov.vn

P. Giám đốc: Lê Công Tước
Điện thoại: 0240 3550 173
5 Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Lục Ngạn
 
Điện thoại: 0240 2 200 555
Giám đốc: Trần Văn Lâm
Điện thoại: 0240 3 883 666
Email: lamtv_bvdkkv@bacgiang.gov.vn
 
P.Giám đốc: Trần Văn Bình
Điện thoại:0240 3 683 797
6 Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh BG
 
Điện thoại: 0240 3 852 377
Giám đốc: Nguyễn Văn Toàn
Điện thoại: 0240 3 854 460
Email: toannv_yhct@bacgiang.gov.vn
 
P.Giám đốc: Trần Quang Thi
Điện thoại: 0240 3 829 533
7 Bệnh viện Phổi tỉnh Bắc Giang
 
Điện thoại: 0240 3 854 663
Giám đốc: Thân Minh Kha
Điện thoại: 0240 3 520 604
Email: khatm_lp@bacgiang.gov.vn
 
P.Giám đốc: Nguyễn Văn Thoa
Điện thoại: 0240 3 521 262
8 Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang
 
Điện thoại:
Giám đốc: Trịnh Xuân Tuấn
Điện thoại: 0240 3 529 029
Email: tuantx_bvtt@bacgiang.gov.vn
 
P.Giám đốc: Phương Hồng Thái
Điện thoại: 0240 3 858 801
9 Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh BG
 
Điện thoại: 0240 3 525 682
Giám đốc: Nguyễn Lương Bầu
Điện thoại: 02403520386
Email: baunl_phcn@bacgiang.gov.vn
 
P.Giám đốc: Nguyễn Thị Thời
Điện thoại: 0240 3 822 938
10 Trung tâm kiểm soát dịch bệnh
 
Điện thoại: 0240 3 854 246
Giám đốc: Đặng Thanh Minh
Điện thoại: 0240 3 855.790
Email: minhdt_ttytdp@bacgiang.gov.vn
 
P.Giám đốc: Lâm Văn Tuấn
Điện thoại: 0240 3 823.030
11 Trung tâm giám định Y khoa
 
Điện thoại: 0240 3 854 747
Giám đốc: Trần Văn Thụy
Điện thoại: 0240 3 851.772
Email: thuytv_ttgdyk@bacgiang.gov.vn
 
P.Giám đốc: Trần Thị Sơn
Điện thoại: 0240 3 854.747
12 Trung tâm kiểm nghiệm
 
Điện thoại: 0240 3 854 747
Giám đốc: Nguyễn Văn Phượng
Điện thoại: 0240 3 555 365
Email: phuongnv_ttkn@bacgiang.gov.vn
 
P.Giám đốc: Nguyễn Thị Kim Ưng
Điện thoại: 0240 3 555 365
13 Trung tâm pháp Y tỉnh Bắc Giang
 
Điện thoại: 0240 3 855.790
Giám đốc: Trương Quang Ngọc
Điện thoại: 0240 3 854 003
Email: ngoctq_ttpy@bacgiang.gov.vn
 
14 Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang
 
Điện thoại: 0240 3 854 542
Giám đốc: Trần Thị Hằng
Điện thoại: 0240 3 820 870
Email: hangtt_tcyt@bacgiang.gov.vn
 
P.Giám đốc: Nguyễn Hoàng Quỳnh
Điện thoại: 0240 3 820 110
15 Bệnh viện Đa khoa Huyện Sơn Đông
 
Điện thoại: 0240 3 886 128
Giám đốc: Nguyễn Văn Vĩnh
Điện thoại:0240 3 886 109
Email: vinhnv_bvdksondong@bacgiang.gov.vn
 
P.Giám đốc: Nguyễn Văn Tám
Điện thoại: 0240 388 7025
16 Bệnh viện Đa khoa Huyện Lục Nam
 
Điện thoại: 0240 3 884 253
Giám đốc: Nguyễn Đức Mạnh
Điện thoại: 02403584105
Email: manhnd_bvdklucnam@bacgiang.gov.vn
 
P.Giám đốc: Nguyễn Thị Nhàn
Điện thoại: 0240 3 884 760
17 Bệnh viện Đa khoa Huyện Yên Thế 
 
Điện thoại: 0240 3 876 267
Giám đốc: Đặng Hữu Tuấn
Điện thoại: 0240 3 509 555
Email: tuandh_bvdkyenthe@bacgiang.gov.vn
 
P.Giám đốc: Tăng Ngọc Chân
Điện thoại: 0240 3 876 174
18 Bệnh viện Đa khoa Huyện Tân Yên 
 
Điện thoại: 0240 3 878 022
Giám đốc: Nguyễn Văn Bình
Điện thoại: 02403878209
Email: binhnv_bvdktanyen@bacgiang.gov.vn
P.Giám đốc: Nguyễn Văn Hoàn
Điện thoại: 0240 3 631 162
19 Bệnh viện đa khoa Huyện Hiệp Hòa 
 
Điện thoại: 0240 3 863.348
Giám đốc: Đặng Bá Nhiên
Điện thoại: 02403 574 708
Email:nhiendb_bvdkhiephoa@bacgiang.gov.vn
 
P.Giám đốc: Nguyễn Văn Hoàn
Điện thoại: 0240 3 575 666
20 Bệnh viện Đa khoa Huyện Việt Yên
 
Điện thoại: 0240 387 4396
Giám đốc: Chu Bá Tám
Điện thoại: 0240 3 575 888
Email: tamcb_bvdkvietyen@bacgiang.gov.vn
 
P.Giám đốc: Đinh Văn Tùng
Điện thoại: 0240 3 575 666
21 Bệnh viện Đa khoa Huyện Yên Dũng
 
Điện thoại: 0240 3 870 278
Giám đốc: Trần Thị Minh
Điện thoại: 0240 3 870 115
Email: minhtt_bvdkyendung@bacgiang.gov.vn
 
P.Giám đốc: Vũ Trí Quý
Điện thoại: 0240 3 870 278
22 Bệnh viện Đa khoa Huyện Lạng Giang
 
Điện thoại: 0240 3 683 970
Giám đốc: Nguyễn Hữu Thanh
Điện thoại: 0240 3 887.025
Email:thanhnh_bvdklanggiang@bacgiang.gov.vn
 
P.Giám đốc: Nguyễn Doanh Phương
Điện thoại: 0240 3 683.965
23 Bệnh viện Đa khoa thành phố Bắc Giang
 
Điện thoại: 0240 3 821 420
Giám đốc: Trịnh Thị Bích
Điện thoại: 0240 3 854 519
Email: bichtt_syt@bacgiang.gov.vn
P.Giám đốc: Phan Cương Quyết
Điện thoại: 0240 3 528 065
24 Trung tâm Y tế Huyện Sơn Động
 
Điện thoại: 0240 3 589 850
Giám đốc: Hoàng Văn Khẩn
Điện thoại: 0240 3 886 236
Email: khanhv_ttytsondong@bacgiang.gov.vn
 
P. Giám đốc: Bùi Huy Tân
Điện thoại: 0240 3 598 997
25 Trung tâm Y tế Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 0240 3 529 141
Giám đốc: Đỗ Văn Sinh
Điện thoại: 0240 3 529 141
Email: sinhdv_ttytlucngan@bacgiang.gov.vn
 
P. Giám đốc:Chu Văn Nam
Điện thoại: 0240 3 529 141
26 Trung tâm Y tế Huyện Lục Nam
 
Điện thoại: 0240 3 684 187
Giám đốc: Hoàng Hữu Công
Điện thoại: 0240 3 684 187
Email: conghh_ttytlucnam@bacgiang.gov.vn
 
P. Giám đốc:Vũ Mai Hoa
Điện thoại: 0240 3 684 187
27 Trung tâm Y tế Huyện Yên Thế
 
Điện thoại: 0240 3 557 746
Giám đốc: Nguyễn Xuân Nguyên
Điện thoại: 0240 3 559 998
Email: nguyennx_ttytyenthe@bacgiang.gov.vn
 
P. Giám đốc: Nông Trường Tâm
Điện thoại: 0240 3 577 746
28 Trung tâm Y tế Huyện Tân Yên
 
Điện thoại: 0240 3 878 249
Giám đốc: Lê Thị Hân
Điện thoại: 0240 3 505 128
Email: hanlt_ttyttanyen@bacgiang.gov.vn
 
P. Giám đốc:Dương Văn Hoan
Điện thoại: 0240 3 631 477
29 Trung tâm Y tế Huyện Việt Yên
 
Điện thoại: 0240 3 874 209
Giám đốc: Bùi Thanh Nghị
Điện thoại: 0240 3 574 637
Email: nghibt_ttytvietyen@bacgiang.gov.vn
 
P. Giám đốc:Nguyễn Danh Vịnh
Điện thoại: 0240 3 574 795
30 Trung tâm Y tế Huyện Hiệp Hòa
 
Điện thoại: 0240 3 863 348
Giám đốc: Nguyễn Đình Thuyết
Điện thoại: 0240 3 863 347
Email: thuyetnd_ttythiephoa@bacgiang.gov.vn
 
P. Giám đốc:Chu Thị Minh
Điện thoại: 0240 3 863 348
31 Trung tâm Y tế Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 0240 3 763 236
Giám đốc: Đào Văn Quang
Điện thoại: 0240 6 266 827
Email: quangdv_ttytyendung@bacgiang.gov.vn
 
P. Giám đốc: Nguyễn Văn Huấn
Điện thoại: 0240 3 763 236
32 Trung tâm Y tế Huyện Lạng Giang
 
Điện thoại: 0240 3 638 630
Giám đốc: Dương Kim Sơn
Điện thoại: 0240 3 638 232
Email: sondk_ttytlanggiang@bacgiang.gov.vn
 
P. Giám đốc:Nguyễn Mạnh Hà
Điện thoại: 0240 3 638 923
33 Trung tâm Y tế Thành phố Bắc Giang
 
Điện thoại: 0240 3 824 964   
Giám đốc: Ngô Thị Ngọc
Điện thoại: 0240 3 820 085
Email: ngont_ttytbg@bacgiang.gov.vn
 
P. Giám đốc: Triệu Thị Nhung
Điện thoại: 0240 3 824 506

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn