20:07 EDT Thứ hai, 21/05/2018

GIỚI THIỆU

DANH MỤC

CHUYÊN NGÀNH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Liên Kết

lịch tiếp dân
Lấy ý kiến
Công báo chính phủ
Liên hệ QC: 0912.965.176

Trang nhất » Tin Tức » An toàn thực phẩm » Chỉ đạo điều hành

Ảnh minh họa

Triển khai "Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2014 ( 24-03-2014 12:18:09 AM )

Ngày 20/3/2014 UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 656/KH-UBND về triển khai "Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2014

Ảnh minh họa

Kế hoạch thực hiện chiến lược ATTP tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020 ( 19-03-2014 11:33:34 PM )

Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 04/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược quốc gia an toàn thực phẩm (ATTP). Ngày 15/5/2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành kế hoạch số 959/KH-UBND về thực hiện chiến lược quốc gia ATTP tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến 2030