23:11 EDT Thứ tư, 20/09/2017

GIỚI THIỆU

DANH MỤC

CHUYÊN NGÀNH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quảng cáo

Lấy ý kiến
Công báo chính phủ
Liên hệ QC: 0912.965.176

Trang nhất » Tin Tức » Giới thiệu » Bộ máy tổ chức

Trung tâm Y tế huyện Yên Thế

Thứ hai - 08/05/2017 22:32
Địa chỉ: Phố Cả Trọng, thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0240 3577196

Email:
 ytdp_yenthe@bacgiang.gov.vn

Lãnh đạo trung tâm 1. Giám đốc
Thạc sĩ – Bác sĩ Nguyễn Xuân Nguyên
 - ĐT cơ quan: 0240.3577196; 
- Di động: 0913261597
2. Phó Giám đốc
 Bác sĩ CKI Nông Trường Tâm
- ĐT cơ quan: 0240.3577196
- Di động: 0915699365
 Email: tam.ytbg@gmail.com
3. Phó Giám đốc
Bác sĩ CKI Đỗ Quốc Anh
- ĐT cơ quan: 0240.3577196
- Di động: 0986943479
Email: quocanhbg@gmail.com
Trưởng các khoa, phòng 1. Phòng Truyền thông – Hành Chính – Tổng hợp
1.1. Trưởng phòng:  Bác sĩ CKI Thân Ngọc Liêm
- ĐT cơ quan: 0240.3577196; 
- Di động: 0913917826
Email: thantunglam0@gmail.com
1.2. Phó Trưởng phòng: CN Nguyễn Thị Thư
- ĐT cơ quan: 0240.3577196; 
- Di động: 02403609456
Email:thu191169@gmail.com
2. Khoa KSDB, HIV/AIDS và XN
2.1. Trưởng khoa: Bác sĩ Nguyễn Thị Hương Mai
- ĐT cơ quan: 0240.3577196
- Di động: 0948006552
2.2. Phó Trưởng khoa: Bác sĩ Chu Sỹ Thanh
- ĐT cơ quan: 0240.3577196 
- Di động: 0979020797
3. Khoa Y tế công cộng
Trưởng khoa: Bác sĩ CKI Thân Chí Tín
- ĐT cơ quan: 0240.3577196
- Di động: 0912558426
4. Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm
 Trưởng khoa: Bác sĩ Nguyễn Văn Thưởng
- ĐT cơ quan: 0240.3577196; 
- Di động: 01257404880
5. Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
 Trưởng khoa: Bác sĩ CKI Dương Thị Hương Lan
- ĐT cơ quan: 0240.3577196; 
- Di động: 0988826829
21 trạm y tế xã, thị trấn
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
 

Tóm tắt lịch sử hình thành
    - Trung tâm Y tế huyện Yên Thế với chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ sinh sản và truyền thông giáo dục sức khoẻ; quản lý chỉ đạo trực tiếp trạm y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
    - Cơ cấu tổ chức gồm 01 phòng, 04 khoa: Phòng Truyền thông - Hành chính - Tổng hợp; Khoa Kiểm soát dịch bệnh- HIV/AIDS và Xét nghiệm, Khoa Y tế Công cộng; Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm, Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và 21 trạm y tếa xã, thị trấn.
    - Tổng số cán bộ công chức, viên chức là 166 trong đó: tại Trung tâm Y tế huyện là 31; tại 21 Trạm Y tế xã, thị trấn là 135; tổng số đảng viên là 78 chiếm tỷ lệ 46,2% đảng viên nữ 47 đồng chí chiếm 60,3%; 16/21 trạm y tế có Chi bộ Y tế. Tỷ lệ giới tính, dân tộc: nữ là 122 đồng chí, chiếm 72,2%%; dân tộc thiểu số 27 đồng chí chiếm 14,5%.Trình độ chuyên môn: có 06 đồng chí có trình độ sau đại học chiếm 1,8%; 30 đồng chí có trình độ đại học chiếm tỷ lệ 17,4%; 125 đồng chí có trình độ trung cấp chiếm tỷ lệ 77,2% và 01 đồng chí lái xe. Trình độ chính trị: Cao cấp 01 đồng chí; Trung cấp 07 đồng chí.
    - Công tác tổ chức tại đơn vị được duy trì ổn định trong năm tiếp tục triển khai tốt Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc chuyển nguyên trạng trạm y tế xã, phường, thị trấn do UBND huyện, thành phố quản lý về Trung tâm YTDP huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế quản lý kể từ ngày 01/01/2012; Quyết định số 399/QDD-UBND ngày 06/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc đổi tên Trung tâm y tế dự phòng huyện Yên Thế thành Trung  tâm y tế huyện Yên Thế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang.  

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn