05:47 EDT Chủ nhật, 18/03/2018

GIỚI THIỆU

DANH MỤC

CHUYÊN NGÀNH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Liên Kết

lịch tiếp dân
Lấy ý kiến
Công báo chính phủ
Liên hệ QC: 0912.965.176

Trang nhất » Tin Tức » Giới thiệu » Bộ máy tổ chức

Trung tâm Y tế huyện Yên Thế

Thứ hai - 08/05/2017 22:32
Địa chỉ: Phố Cả Trọng, thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0240 3577196

Email:
 ytdp_yenthe@bacgiang.gov.vn

Lãnh đạo trung tâm 1. Giám đốc
Thạc sĩ – Bác sĩ Nguyễn Xuân Nguyên
 - ĐT cơ quan: 0240.3577196; 
- Di động: 0913261597
ĐC email: Nguyenxuannguyenttyt@gmail.com
2. Phó Giám đốc
 Bác sĩ CKI Nông Trường Tâm
- ĐT cơ quan: 0240.3577196
- Di động: 0915699365
 Email: tam.ytbg@gmail.com
3. Phó Giám đốc
Bác sĩ CKI Đỗ Quốc Anh
- ĐT cơ quan: 0240.3577196
- Di động: 0986943479
Email: quocanhbg@gmail.com
Trưởng các khoa, phòng 1. Phòng Truyền thông – Hành Chính – Tổng hợp
1.1. Trưởng phòng:  Bác sĩ CKI Thân Ngọc Liêm
- ĐT cơ quan: 0240.3577196; 
- Di động: 0913917826
Email: thantunglam0@gmail.com
1.2. Phó Trưởng phòng: CN Nguyễn Thị Thư
- ĐT cơ quan: 0240.3577196; 
- Di động: 02403609456
Email:thu191169@gmail.com
2. Khoa KSDB, HIV/AIDS và XN
2.1. Trưởng khoa: Bác sĩ Nguyễn Thị Hương Mai
- ĐT cơ quan: 0240.3577196
- Di động: 0948006552
Email: Nguyenhuongmaiyt8@gmail.com
2.2. Phó Trưởng khoa: Bác sĩ Chu Sỹ Thanh
- ĐT cơ quan: 0240.3577196 
- Di động: 0979020797
Email: Bsthanh83@gmail.com
3. Khoa Y tế công cộng
Trưởng khoa: Bác sĩ CKI Thân Chí Tín
- ĐT cơ quan: 0240.3577196
- Di động: 0912558426
4. Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm
 Trưởng khoa: Bác sĩ Nguyễn Văn Thưởng
- ĐT cơ quan: 0240.3577196; 
- Di động: 01257404880
Email: Thuongyt79@gmail.com
5. Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
 Trưởng khoa: Bác sĩ CKI Dương Thị Hương Lan
- ĐT cơ quan: 0240.3577196; 
- Di động: 0988826829
Email: Duongquynhlan1995@gmail.com
21 trạm y tế xã, thị trấn
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
 
 
Tóm tắt lịch sử hình thành
    - Trung tâm Y tế huyện Yên Thế với chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ sinh sản và truyền thông giáo dục sức khoẻ; quản lý chỉ đạo trực tiếp trạm y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
    - Cơ cấu tổ chức gồm 01 phòng, 04 khoa: Phòng Truyền thông - Hành chính - Tổng hợp; Khoa Kiểm soát dịch bệnh- HIV/AIDS và Xét nghiệm, Khoa Y tế Công cộng; Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm, Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và 21 trạm y tếa xã, thị trấn.
    - Tổng số cán bộ công chức, viên chức là 166 trong đó: tại Trung tâm Y tế huyện là 31; tại 21 Trạm Y tế xã, thị trấn là 135; tổng số đảng viên là 78 chiếm tỷ lệ 46,2% đảng viên nữ 47 đồng chí chiếm 60,3%; 16/21 trạm y tế có Chi bộ Y tế. Tỷ lệ giới tính, dân tộc: nữ là 122 đồng chí, chiếm 72,2%%; dân tộc thiểu số 27 đồng chí chiếm 14,5%.Trình độ chuyên môn: có 06 đồng chí có trình độ sau đại học chiếm 1,8%; 30 đồng chí có trình độ đại học chiếm tỷ lệ 17,4%; 125 đồng chí có trình độ trung cấp chiếm tỷ lệ 77,2% và 01 đồng chí lái xe. Trình độ chính trị: Cao cấp 01 đồng chí; Trung cấp 07 đồng chí.
    - Công tác tổ chức tại đơn vị được duy trì ổn định trong năm tiếp tục triển khai tốt Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc chuyển nguyên trạng trạm y tế xã, phường, thị trấn do UBND huyện, thành phố quản lý về Trung tâm YTDP huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế quản lý kể từ ngày 01/01/2012; Quyết định số 399/QDD-UBND ngày 06/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc đổi tên Trung tâm y tế dự phòng huyện Yên Thế thành Trung  tâm y tế huyện Yên Thế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang.  
Chức năng
Trung tâm Y tế huyện có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.
Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; tiêm chủng phòng bệnh; y tế trường học; phòng, chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe, phát sinh, lây lan dịch, bệnh; quản lý và nâng cao sức khỏe cho người dân.
2. Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và dinh dưỡng cộng đồng.
3. Thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống bệnh truyền qua thực phẩm; hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp.
4. Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy định của cấp có thẩm quyền và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các trường hợp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được chuyển tuyến, bệnh nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển về để tiếp tục theo dõi điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng; thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, chuyển tuyến theo quy định của pháp luật; khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định; tham gia khám giám định y khoa, khám giám định pháp y khi được trưng cầu.
5. Thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; phối hợp thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.
6. Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu của người dân; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định.
7. Thực hiện tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về y tế; tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về y tế, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn.
8. Chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với các phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trạm y tế xã, phường, thị trấn, y tế thôn bản, cô đỡ thôn, bản và các cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học, công nông trường, xí nghiệp trên địa bàn huyện.
9. Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản và các đối tượng khác theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe và hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.
10. Thực hiện việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật.
11. Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế ở địa phương theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; tổ chức điều trị nghiện chất bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật; thực hiện kết hợp quân - dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.
12. Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế và các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế theo quy định của pháp luật.
13. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.
14. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.
15. Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.
16. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn