12:20 EST Thứ ba, 16/01/2018

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Liên Kết

lịch tiếp dân
Lấy ý kiến
Công báo chính phủ
Liên hệ QC: 0912.965.176

Trang nhất » Văn Bản QLNN

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu File
6100/QĐ-SYT BH: 13/10/2016
HL: 13/10/2016

QĐ phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: tư vấn lập BC...

Tải về
6089/QĐ-SYT BH: 11/10/2016
HL: 11/10/2016

QĐ phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập BC...

Tải về
5778/QĐ-SYT BH: 14/08/2016
HL: 14/08/2016

QĐ v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: cung...

Tải về
5549/QĐ-SYT BH: 21/07/2016
HL: 21/07/2016

QĐ v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm...

Tải về
4060/QĐ-SYT BH: 27/06/2016
HL: 27/06/2016

QĐ V/v phê duyệt Hồ sơ mời chào giá gói thầu: Cung cấp túi...

Tải về
3833/QĐ-SYT BH: 18/05/2016
HL: 18/05/2016

QĐ phê duyệt hồ sơ mời thầu, DS Tổ chuyên gia đầu thầu gói...

Tải về
4018/QĐ-SYT BH: 14/06/2016
HL: 14/06/2016

QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 21: cải...

Tải về
3865/QĐ-SYT BH: 25/05/2016
HL: 25/05/2016

QĐ v/v phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: mua sắm thiết bị...

Tải về
3220/QĐ-SYT BH: 08/05/2016
HL: 08/05/2016

QĐ phê duyệt dự toán gói thầu số 8: xây dựng nhà điều hành,...

Tải về
3830/QĐ-SYT BH: 18/05/2016
HL: 18/05/2016

QĐ phê duyệt dự toán gói thầu số 21: cải tạo khoa cấp cứu,...

Tải về
3197/QĐ-SYT BH: 30/12/2015
HL: 30/12/2015

QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp công...

Tải về