20:41 ICT Thứ hai, 20/11/2017

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quảng cáo

Lấy ý kiến
Công báo chính phủ
Liên hệ QC: 0912.965.176

Trang nhất » Văn Bản QLNN

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu File
1470/QĐ-SYT BH: 16/10/2017
HL: 16/10/2017
Sở Y tế

QĐ v/v khen thưởng đột xuất - 03 cá nhân BVĐK tỉnh

Tải về
1469/QĐ-SYT BH: 16/10/2017
HL: 16/10/2017
Sở Y tế

QĐ vv khen thưởng đột xuất - BVĐK tỉnh

Tải về
1103/QĐ-SYT BH: 05/09/2017
HL: 05/09/2017
Sở Y tế

QĐ v/v khen thưởng đột xuất

Tải về
735/QĐ-SYT BH: 20/06/2017
HL: 20/06/2017
Sở Y tế

v/v khen thưởng đột xuất cán bộ Bệnh viện đa khoa TânYên

Tải về
166/BC - SYT BH: 13/06/2017
HL: 13/06/2017
Sở Y tế

BC tổng kết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Tải về
48/TTR - SYT BH: 19/05/2017
HL: 19/05/2017
Sở Y tế

Tờ trình v/v xử lý vi phạm hành chính đối với: PKĐK Bắc...

Tải về
51/TB-TTr BH: 05/06/2017
HL: 05/06/2017
Sở Y tế

Thông báo về việc công bố công khai quyết định xử phạt vi...

Tải về
Số 49/TB-TTr BH: 29/05/2017
HL: 29/05/2017
Sở Y tế

Thông báo về việc công khai quyết định xử phạt vi phạm hành...

Tải về
321/QĐ-SYT BH: 13/03/2017
HL: 13/03/2017
Sở Y tế

Về việc khen thưởng đột xuất cán bộ Bệnh viện Phổi

Tải về
296/QĐ-SYT BH: 06/03/2017
HL: 06/03/2017
Sở Y tế

Về việc khen thưởng đột xuất cán bộ Bệnh viện đa khoa huyện...

Tải về
240/QĐ-SYT BH: 14/02/2017
HL: 14/02/2017
Sở Y tế

Về việc khen thưởng đột xuất cán bộ Bệnh viện đa khoa huyện...

Tải về
214/QĐ-SYT BH: 02/02/2017
HL: 02/02/2017
Sở Y tế

Về việc khen thưởng đột xuất dịp Tết Nguyên đán năm 2017

Tải về
25/QĐ-SYT BH: 06/01/2017
HL: 06/01/2017
Sở Y tế

Về việc khen thưởng đột xuất cán bộ Bệnh viện đa khoa Hiệp...

Tải về
48/TB - SYT BH: 24/02/2017
HL: 24/02/2017
Sở Y tế

Thông báo v/v công bố công khai QĐ xử phạt vi phạm hành...

Tải về
02/TTr-SYT BH: 09/01/2017
HL: 09/01/2017
Sở Y tế

Tờ trình v/v xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn...

Tải về
6593/QĐ-SYT BH: 20/12/2016
HL: 20/12/2016
Sở Y tế

Về việc khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có nhiều đóng...

Tải về
254/QĐ-SYT BH: 13/01/2016
HL: 13/01/2016
Sở Y tế

QĐ v/v khen thưởng đột xuất đối với tập thể có thành tích...

Tải về
20/TTr-SYT BH: 27/02/2017
HL: 27/02/2017
Sở Y tế

Tờ trình v/v xử phạt vi phạm hành chính đối với PKĐK chất...

Tải về
5501/QĐ-SYt BH: 20/07/2016
HL: 20/07/2016
Sở Y tế

QĐ v/v thi hành kỷ luật buộc thôi việc đối với viên chức -...

Tải về
1639/SYT-TCCB BH: 22/12/2015
HL: 22/12/2015
Sở Y tế

V/v thông báo kết quả bình xét danh hiệu thi đua, khen...

Tải về