20:02 EDT Thứ hai, 21/05/2018

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Liên Kết

lịch tiếp dân
Lấy ý kiến
Công báo chính phủ
Liên hệ QC: 0912.965.176

Trang nhất » Văn Bản QLNN

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu File
1714/QĐ-SYT BH: 27/11/2017
HL: 27/11/2017
Sở Y tế

QĐ v/v khen thưởng đột xuất

Tải về
1470/QĐ-SYT BH: 15/10/2017
HL: 15/10/2017
Sở Y tế

QĐ v/v khen thưởng đột xuất - 03 cá nhân BVĐK tỉnh

Tải về
1469/QĐ-SYT BH: 15/10/2017
HL: 15/10/2017
Sở Y tế

QĐ vv khen thưởng đột xuất - BVĐK tỉnh

Tải về
1103/QĐ-SYT BH: 04/09/2017
HL: 04/09/2017
Sở Y tế

QĐ v/v khen thưởng đột xuất

Tải về
735/QĐ-SYT BH: 19/06/2017
HL: 19/06/2017
Sở Y tế

v/v khen thưởng đột xuất cán bộ Bệnh viện đa khoa TânYên

Tải về
166/BC - SYT BH: 12/06/2017
HL: 12/06/2017
Sở Y tế

BC tổng kết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Tải về
48/TTR - SYT BH: 18/05/2017
HL: 18/05/2017
Sở Y tế

Tờ trình v/v xử lý vi phạm hành chính đối với: PKĐK Bắc...

Tải về
51/TB-TTr BH: 04/06/2017
HL: 04/06/2017
Sở Y tế

Thông báo về việc công bố công khai quyết định xử phạt vi...

Tải về
Số 49/TB-TTr BH: 28/05/2017
HL: 28/05/2017
Sở Y tế

Thông báo về việc công khai quyết định xử phạt vi phạm hành...

Tải về
321/QĐ-SYT BH: 12/03/2017
HL: 12/03/2017
Sở Y tế

Về việc khen thưởng đột xuất cán bộ Bệnh viện Phổi

Tải về
296/QĐ-SYT BH: 05/03/2017
HL: 05/03/2017
Sở Y tế

Về việc khen thưởng đột xuất cán bộ Bệnh viện đa khoa huyện...

Tải về
240/QĐ-SYT BH: 13/02/2017
HL: 13/02/2017
Sở Y tế

Về việc khen thưởng đột xuất cán bộ Bệnh viện đa khoa huyện...

Tải về
214/QĐ-SYT BH: 01/02/2017
HL: 01/02/2017
Sở Y tế

Về việc khen thưởng đột xuất dịp Tết Nguyên đán năm 2017

Tải về
25/QĐ-SYT BH: 05/01/2017
HL: 05/01/2017
Sở Y tế

Về việc khen thưởng đột xuất cán bộ Bệnh viện đa khoa Hiệp...

Tải về
48/TB - SYT BH: 23/02/2017
HL: 23/02/2017
Sở Y tế

Thông báo v/v công bố công khai QĐ xử phạt vi phạm hành...

Tải về
02/TTr-SYT BH: 08/01/2017
HL: 08/01/2017
Sở Y tế

Tờ trình v/v xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn...

Tải về
6593/QĐ-SYT BH: 19/12/2016
HL: 19/12/2016
Sở Y tế

Về việc khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có nhiều đóng...

Tải về
254/QĐ-SYT BH: 12/01/2016
HL: 12/01/2016
Sở Y tế

QĐ v/v khen thưởng đột xuất đối với tập thể có thành tích...

Tải về
20/TTr-SYT BH: 26/02/2017
HL: 26/02/2017
Sở Y tế

Tờ trình v/v xử phạt vi phạm hành chính đối với PKĐK chất...

Tải về
5501/QĐ-SYt BH: 19/07/2016
HL: 19/07/2016
Sở Y tế

QĐ v/v thi hành kỷ luật buộc thôi việc đối với viên chức -...

Tải về