10:42 EDT Thứ tư, 20/09/2017

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quảng cáo

Lấy ý kiến
Công báo chính phủ
Liên hệ QC: 0912.965.176

Trang nhất » Văn Bản QLNN

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu File
1311/KL - SYT BH: 13/08/2017
HL: 13/08/2017
Sở Y tế

KL Thanh tra chấp hành pháp luật về KCB và thực hiện BHYT...

Tải về
1310/KL-SYT BH: 13/08/2017
HL: 13/08/2017
Sở Y tế

KL Thanh tra chấp hành pháp luật về KCB và thực hiện BHYT...

Tải về
1216/KL-SYT BH: 27/07/2017
HL: 27/07/2017
Sở Y tế

Kết luận thanh tra trách nhiệm triển khai và thực hiện nhiệm...

Tải về
220/KL - SYT BH: 20/02/2017
HL: 20/02/2017

KL thanh tra đột xuất việc chấp hành luật bảo đảm ATTP đối...

Tải về
1705/KL - TTR BH: 05/12/2016
HL: 05/12/2016

Kết luận thanh tra chấp hành pháp luật về khám bệnh, chữa...

Tải về
1690/KL - SYT BH: 01/12/2016
HL: 01/12/2016

KL thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật bảo đảm ATTP...

Tải về
1689/KL - SYT BH: 01/12/2016
HL: 01/12/2016

KL thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật bảo đảm ATTP...

Tải về
1688/KL - SYT BH: 01/12/2016
HL: 01/12/2016

KL thanh tra đột xuất việc chấp hành luật bảo đảm ATTP đối...

Tải về
1478/KL - SYT BH: 23/10/2016
HL: 23/10/2016

KL thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống bệnh...

Tải về
1477/KL - SYT BH: 23/10/2016
HL: 23/10/2016

Kết luận thah tra việc chấp hành pháp luật về phòng chống...

Tải về
1329/KL - SYT BH: 27/09/2016
HL: 27/09/2016

KL TTr đột xuất chấp hành pháp luật về hành nghề khám bệnh,...

Tải về
1231/KL - SYT BH: 13/09/2016
HL: 13/09/2016

KL TTr chấp hành pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa...

Tải về
1178/KL - SYT BH: 31/08/2016
HL: 31/08/2016

KL kiểm tra, xác minh chấp hành pháp luật về khám bệnh, chữa...

Tải về
90/KL-SYT BH: 22/01/2015
HL: 22/01/2015

Chấp hành pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ngoài...

Tải về
1768/KL - SYT BH: 28/12/2014
HL: 28/12/2014

Kết luận thanh tra chấp hành pháp luật về hành nghề Dược...

Tải về
7/KL - SYT BH: 04/01/2015
HL: 04/01/2015

Kết luận thanh tra kết quả thanh tra đột xuất chấp hành pháp...

Tải về
1237/KL-SYT BH: 15/09/2014
HL: 15/09/2014

Kết luận thanh tra chấp hành pháp luật khám bệnh, chữa bệnh...

Tải về
333/KL-SYT BH: 27/03/2014
HL: 27/03/2014

Kết luận thanh tra về công bằng trong chăm sóc sức khỏe tại...

Tải về