20:44 ICT Thứ hai, 20/11/2017

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quảng cáo

Lấy ý kiến
Công báo chính phủ
Liên hệ QC: 0912.965.176

Trang nhất » Văn Bản QLNN

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu File
1860/SYT-KHTC BH: 10/11/2017
HL: 10/11/2017
Sở Y tế

KL Thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng chống bệnh...

Tải về
1859/SYT-TTR BH: 10/11/2017
HL: 10/11/2017
Sở Y tế

KL thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống bệnh...

Tải về
1562/KL - SYT BH: 25/09/2017
HL: 25/09/2017
Sở Y tế

KL Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về...

Tải về
1311/KL - SYT BH: 14/08/2017
HL: 14/08/2017
Sở Y tế

KL Thanh tra chấp hành pháp luật về KCB và thực hiện BHYT...

Tải về
1310/KL-SYT BH: 14/08/2017
HL: 14/08/2017
Sở Y tế

KL Thanh tra chấp hành pháp luật về KCB và thực hiện BHYT...

Tải về
1216/KL-SYT BH: 28/07/2017
HL: 28/07/2017
Sở Y tế

Kết luận thanh tra trách nhiệm triển khai và thực hiện nhiệm...

Tải về
220/KL - SYT BH: 21/02/2017
HL: 21/02/2017

KL thanh tra đột xuất việc chấp hành luật bảo đảm ATTP đối...

Tải về
1705/KL - TTR BH: 06/12/2016
HL: 06/12/2016

Kết luận thanh tra chấp hành pháp luật về khám bệnh, chữa...

Tải về
1690/KL - SYT BH: 02/12/2016
HL: 02/12/2016

KL thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật bảo đảm ATTP...

Tải về
1689/KL - SYT BH: 02/12/2016
HL: 02/12/2016

KL thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật bảo đảm ATTP...

Tải về
1688/KL - SYT BH: 02/12/2016
HL: 02/12/2016

KL thanh tra đột xuất việc chấp hành luật bảo đảm ATTP đối...

Tải về
1478/KL - SYT BH: 24/10/2016
HL: 24/10/2016

KL thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống bệnh...

Tải về
1477/KL - SYT BH: 24/10/2016
HL: 24/10/2016

Kết luận thah tra việc chấp hành pháp luật về phòng chống...

Tải về
1329/KL - SYT BH: 28/09/2016
HL: 28/09/2016

KL TTr đột xuất chấp hành pháp luật về hành nghề khám bệnh,...

Tải về
1231/KL - SYT BH: 13/09/2016
HL: 13/09/2016

KL TTr chấp hành pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa...

Tải về
1178/KL - SYT BH: 01/09/2016
HL: 01/09/2016

KL kiểm tra, xác minh chấp hành pháp luật về khám bệnh, chữa...

Tải về
90/KL-SYT BH: 23/01/2015
HL: 23/01/2015

Chấp hành pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ngoài...

Tải về
1768/KL - SYT BH: 29/12/2014
HL: 29/12/2014

Kết luận thanh tra chấp hành pháp luật về hành nghề Dược...

Tải về
7/KL - SYT BH: 05/01/2015
HL: 05/01/2015

Kết luận thanh tra kết quả thanh tra đột xuất chấp hành pháp...

Tải về
1237/KL-SYT BH: 16/09/2014
HL: 16/09/2014

Kết luận thanh tra chấp hành pháp luật khám bệnh, chữa bệnh...

Tải về