12:19 EST Thứ ba, 16/01/2018

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Liên Kết

lịch tiếp dân
Lấy ý kiến
Công báo chính phủ
Liên hệ QC: 0912.965.176

Trang nhất » Văn Bản QLNN

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu File
24/KL-SYT BH: 04/01/2018
HL: 04/01/2018
Sở Y tế

KL thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp...

Tải về
23/KL-TTR BH: 04/01/2018
HL: 04/01/2018
Sở Y tế

Kế luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của...

Tải về
2066/KL-SYT BH: 13/12/2017
HL: 13/12/2017
Sở Y tế

KL nội dung tố cáo đối với bà Trần Thị Minh - Giám đốc BVĐK...

Tải về
2028/KL-TTR BH: 07/12/2017
HL: 07/12/2017
Sở Y tế

KL Thanh tra đột xuất hành nghề KCB đối với phòng khám...

Tải về
1967/KL-TTR BH: 27/11/2017
HL: 27/11/2017
Sở Y tế

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật...

Tải về
1860/SYT-KHTC BH: 09/11/2017
HL: 09/11/2017
Sở Y tế

KL Thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng chống bệnh...

Tải về
1859/SYT-TTR BH: 09/11/2017
HL: 09/11/2017
Sở Y tế

KL thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống bệnh...

Tải về
1562/KL - SYT BH: 24/09/2017
HL: 24/09/2017
Sở Y tế

KL Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về...

Tải về
1311/KL - SYT BH: 13/08/2017
HL: 13/08/2017
Sở Y tế

KL Thanh tra chấp hành pháp luật về KCB và thực hiện BHYT...

Tải về
1310/KL-SYT BH: 13/08/2017
HL: 13/08/2017
Sở Y tế

KL Thanh tra chấp hành pháp luật về KCB và thực hiện BHYT...

Tải về
1216/KL-SYT BH: 27/07/2017
HL: 27/07/2017
Sở Y tế

Kết luận thanh tra trách nhiệm triển khai và thực hiện nhiệm...

Tải về
220/KL - SYT BH: 20/02/2017
HL: 20/02/2017

KL thanh tra đột xuất việc chấp hành luật bảo đảm ATTP đối...

Tải về
1705/KL - TTR BH: 05/12/2016
HL: 05/12/2016

Kết luận thanh tra chấp hành pháp luật về khám bệnh, chữa...

Tải về
1690/KL - SYT BH: 01/12/2016
HL: 01/12/2016

KL thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật bảo đảm ATTP...

Tải về
1689/KL - SYT BH: 01/12/2016
HL: 01/12/2016

KL thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật bảo đảm ATTP...

Tải về
1688/KL - SYT BH: 01/12/2016
HL: 01/12/2016

KL thanh tra đột xuất việc chấp hành luật bảo đảm ATTP đối...

Tải về
1478/KL - SYT BH: 23/10/2016
HL: 23/10/2016

KL thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống bệnh...

Tải về
1477/KL - SYT BH: 23/10/2016
HL: 23/10/2016

Kết luận thah tra việc chấp hành pháp luật về phòng chống...

Tải về
1329/KL - SYT BH: 27/09/2016
HL: 27/09/2016

KL TTr đột xuất chấp hành pháp luật về hành nghề khám bệnh,...

Tải về
1231/KL - SYT BH: 13/09/2016
HL: 13/09/2016

KL TTr chấp hành pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa...

Tải về