20:41 ICT Thứ hai, 20/11/2017

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quảng cáo

Lấy ý kiến
Công báo chính phủ
Liên hệ QC: 0912.965.176

Trang nhất » Văn Bản QLNN

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu File
1335/QĐ-SYT BH: 06/10/2017
HL: 06/10/2017
Sở Y tế

QĐ vv cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh

Tải về
406/TB-SYT BH: 20/11/2017
HL: 20/11/2017
SỞ Y tế

Thông báo lịch thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện...

Tải về
1702/QĐ-SYT BH: 20/11/2017
HL: 20/11/2017
SỞ Y tế

QĐ v/v cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Tải về
1698/QĐ-SYT BH: 20/11/2017
HL: 20/11/2017
Sở Y tế

QĐ v/v bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn KCB đối với...

Tải về
1697/QĐ-SYT BH: 20/11/2017
HL: 20/11/2017
Sở Y tế

QĐ v/v bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn KCB đối với...

Tải về
1696/QĐ-SYT BH: 20/11/2017
HL: 20/11/2017
Sở Y tế

QĐ v/v bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn KCB đối với...

Tải về
1695/QĐ-SYT BH: 20/11/2017
HL: 20/11/2017
Sở Y tế

QĐ v/v bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn KCB đối với...

Tải về
1694/QĐ-SYT BH: 20/11/2017
HL: 20/11/2017
Sở Y tế

QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Tải về
1693/QĐ-SYT BH: 20/11/2017
HL: 20/11/2017
Sở Y tế

QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Tải về
405/TB-SYT BH: 20/11/2017
HL: 20/11/2017
Sở Y tế

Thông báo v/v không cấp chứng chỉ hành nghề KCB

Tải về
404/TB-SYT BH: 20/11/2017
HL: 20/11/2017
Sở Y tế

Thông báo v/v không cấp chứng chỉ hành nghề KCB

Tải về
403/TB-SYT BH: 20/11/2017
HL: 20/11/2017
Sở Y tế

Thông báo v/v không cấp chứng chỉ hành nghề KCB

Tải về
402/TB-SYT BH: 17/11/2017
HL: 17/11/2017
Sở Y tế

Thông báo cơ sở đủ điều kiện dịch vụ thẩm mỹ

Tải về
401/TB-SYT BH: 17/11/2017
HL: 17/11/2017
Sở Y tế

Thông báo cơ sở đủ điều kiện dịch vụ thẩm mỹ

Tải về
1691/QĐ-SYT BH: 17/11/2017
HL: 17/11/2017
Sở Y tế

QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Tải về
1690/QĐ-SYT BH: 17/11/2017
HL: 17/11/2017
Sở Y tế

QĐ v/v cấp chứng chỉ hành nghề KCB

Tải về
1687/QĐ-SYT BH: 17/11/2017
HL: 17/11/2017
Sở Y tế

QĐ v/v cấp điều chỉnh Giấy phép hoạt động do thay đổi người...

Tải về
1686/QĐ-SYT BH: 17/11/2017
HL: 17/11/2017
Sở Y tế

QĐ cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở KCB

Tải về
1685/QĐ-SYT BH: 17/11/2017
HL: 17/11/2017
Sở Y tế

QĐ v/v bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn KCB đối với...

Tải về
1684/QĐ-SYT BH: 17/11/2017
HL: 17/11/2017
Sở Y tế

QĐ v/v bổ sung phạm vi hoạt động KCB đối với người hành nghề...

Tải về
1 2 3 ... 68 69 70  Trang sau