10:45 EDT Thứ tư, 20/09/2017

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quảng cáo

Lấy ý kiến
Công báo chính phủ
Liên hệ QC: 0912.965.176

Trang nhất » Văn Bản QLNN

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu File
1189/QĐ - SYT BH: 19/09/2017
HL: 19/09/2017
Sở Y tế

QĐ v/v cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược

Tải về
1188/QĐ - SYT BH: 18/09/2017
HL: 18/09/2017
Sở Y tế

QĐ thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kinh doanh thuốc

Tải về
280/TB - SYT BH: 24/08/2017
HL: 24/08/2017
Sở Y tế

TB lịch thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh...

Tải về
312/SYT-TB BH: 18/09/2017
HL: 18/09/2017
Sở Y tế

TB Cơ sở đủ điều kiện triển khai điều trị Methadone-TTYT...

Tải về
1187/QĐ - SYT BH: 18/09/2017
HL: 18/09/2017
Sở Y tế

QĐ v/v thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Tải về
1186/QĐ - SYT BH: 18/09/2017
HL: 18/09/2017
Sở Y tế

QĐ v/v thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa...

Tải về
308/TB - SYT BH: 17/09/2017
HL: 17/09/2017
Sở Y tế

Thông báo cơ sở đủ điều kiện dịch vụ thẩm mỹ

Tải về
307/TB - SYT BH: 17/09/2017
HL: 17/09/2017
Sở Y tế

Thông báo cơ sở đủ điều kiện dịch vụ thẩm mỹ

Tải về
86/CV-TTr BH: 17/09/2017
HL: 17/09/2017
Sở Y tế

V/v Thực hiện Nghị định số 176/2013/NĐ-CP sau khi Luật Dược...

Tải về
301/TB - SYT BH: 17/09/2017
HL: 17/09/2017
Sở Y tế

Thông báo v/v không cấp Chứng chỉ hành nghề dược

Tải về
300/TB - SYT BH: 17/09/2017
HL: 17/09/2017
Sở Y tế

Thông báo v/v không cấp Chứng chỉ hành nghề dược

Tải về
1501/SYT - NVD BH: 14/09/2017
HL: 14/09/2017
Sở Y tế

V/v tăng cường thực hiện tiết kiệm điện

Tải về
1500/SYT - NVD BH: 14/09/2017
HL: 14/09/2017
Sở Y tế

Khẩn - v/v ngừng lưu hành một số lô sinh phẩm y tế do nghi...

Tải về
1172/QĐ - SYT BH: 12/09/2017
HL: 12/09/2017
Sở Y tế

QĐ v/v bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa...

Tải về
1171/QĐ - SYT BH: 12/09/2017
HL: 12/09/2017
Sở Y tế

QĐ v/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Tải về
1170/QĐ - SYT BH: 12/09/2017
HL: 12/09/2017
Sở Y tế

QĐ v/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Tải về
1169/QĐ - SYT BH: 12/09/2017
HL: 12/09/2017
Sở Y tế

QĐ v/v cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược (có danh sách)

Tải về
265/BC - SYT BH: 12/09/2017
HL: 12/09/2017
Sở Y tế

BC tổng kết thực hiện Luật Tiếp công dân

Tải về
297/TB - SYT BH: 12/09/2017
HL: 12/09/2017
Sở Y tế

Thông báo cơ sở đủ điều kiện dịch vụ thẩm mỹ

Tải về
1166/QĐ - SYT BH: 11/09/2017
HL: 11/09/2017
Sở Y tế

QĐ v/v cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa...

Tải về
1 2 3 ... 58 59 60  Trang sau