06:25 EST Thứ ba, 16/01/2018

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Liên Kết

lịch tiếp dân
Lấy ý kiến
Công báo chính phủ
Liên hệ QC: 0912.965.176

Trang nhất » Văn Bản QLNN

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu File
50/2017/TT-BYT BH: 28/12/2017
HL: 28/12/2017
Bộ Y tế

Thông tư Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh...

Tải về
19/TB-SYT BH: 15/01/2018
HL: 15/01/2018
Sở Y tế

Thông báo v/v không cấp chứng chỉ hành nghề KCB

Tải về
89/SYT-QLHN BH: 15/01/2018
HL: 15/01/2018
Sở Y tế

Vv xác nhận đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Tải về
50/QĐ-SYT BH: 14/01/2018
HL: 14/01/2018
Sở Y tế

QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Tải về
17/TB-SYT BH: 11/01/2018
HL: 11/01/2018
Sở Y tế

Thông báo đủ điều kiện hoạt động cơ sở dịch vụ xoa bóp...

Tải về
46/QĐ-SYT BH: 14/01/2018
HL: 14/01/2018
Sở Y tế

QĐ v/v cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Tải về
45/QĐ-SYT BH: 11/01/2018
HL: 11/01/2018
Sở Y tế

QĐ v/v thu hồi Giấy phép hoạt động KCB

Tải về
74/SYT-QLHN BH: 14/01/2018
HL: 14/01/2018
Sở Y tế

Vv xác nhận đăng ký người thực hành chuyên môn

Tải về
16/TB-SYT BH: 11/01/2018
HL: 11/01/2018
Sở Y tế

Thông báo v/v không cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn...

Tải về
44/QĐ-SYT BH: 11/01/2018
HL: 11/01/2018
Sở Y tế

QĐ v/v cấp chứng chỉ hành nghề KCB

Tải về
15/TB-SYT BH: 10/01/2018
HL: 10/01/2018
Sở Y tế

Thông báo v/v không cấp chứng chỉ hành nghề dược

Tải về
14/TB-SYT BH: 10/01/2018
HL: 10/01/2018
Sở Y tế

Thông báo bổ sung lịch thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều...

Tải về
43/QĐ-SYT BH: 11/01/2018
HL: 11/01/2018
Sở Y tế

QĐ v/v bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn KCB đối với...

Tải về
42/QĐ-SYT BH: 10/01/2018
HL: 10/01/2018
Sở Y tế

QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Tải về
41/QĐ-SYT BH: 10/01/2018
HL: 10/01/2018
Sở Y tế

QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Tải về
24/KL-SYT BH: 04/01/2018
HL: 04/01/2018
Sở Y tế

KL thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp...

Tải về
23/KL-TTR BH: 04/01/2018
HL: 04/01/2018
Sở Y tế

Kế luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của...

Tải về
49/SYT-TTR BH: 10/01/2018
HL: 10/01/2018
Sở Y tế

Vv tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân,...

Tải về
30/QĐ-SYT BH: 09/01/2018
HL: 09/01/2018
Sở Y tế

QĐ v/v cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở KCB

Tải về
29/QĐ-SYT BH: 09/01/2018
HL: 09/01/2018
Sở Y tế

QĐ v/v cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn của Giấy...

Tải về
1 2 3 ... 76 77 78  Trang sau