19:50 EST Thứ sáu, 17/11/2017

Trang nhất » Hành nghề Y - Dược » Hành nghề Dược

Huyện Yên Dũng

Thứ năm - 04/05/2017 22:42
TT Tên cơ sở KDD Chủ cơ sở kinh doanh Trình độ chuyên môn Địa chỉ kinh doanh Hình thức kinh doanh GCNĐ ĐKKD
1 Đại lý bán thuốc số 04-Công ty CP TM DP Kinh Bắc Đỗ Thị Nhẫn( Đã thu hồi) Dược tá Kiot số 24, chợ Neo, TT Neo, Yên Dũng   476/BG
2 Đại lý bán thuốc số 02 - Công ty CPD VTYT Phan Anh Nguyễn Thị Hiệp Dược tá Xóm Nam, xã Đồng Việt, Yên Dũng   1069/BG
3 Quầy thuốc Nhượng Huệ- Công ty TNHH TM&DP Khánh Sơn Đỗ Thị Huệ Trung cấp dược Thôn tân Sơn, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng   1109/BG
4 QT số 02- Công ty CP TMDP Ngọc Đông Lý Đình Minh Trung cấp dược Ki ốt Đỗ Kha, Khu CN Song Khê, Xã Nội Hoàng, huyện yên Dũng   1103
5 QT Thúy Khánh - Công ty TNHH TM& DP Khánh Sơn Nguyễn Thị Thúy Trung cấp dược Thôn Hấn, xã Hương Gián, huyện Yên dũng   1115
6 Quầy thuốc Phượng Lan - Công ty TNHH TM và DP Khánh Sơn Nguyễn Thị Lan Trung cấp dược Tiểu khu 5, TT Neo, huyện Yên Dũng   1126
7 Quầy thuốc số 16 Công ty TNHHTM & DV dược phẩm Tiến Hưng Đặng Văn Tuấn Trung cấp dược Số nhà 25, tiểu khu 3, thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.   1137
8 Quầy thuốc Nguyệt Hà Công ty TNHHTM & DP Khánh Sơn Đỗ Thị Minh Nguyệt Trung cấp dược Cụm công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.   1138
9 Quầy thuốc Tuấn Lan Công ty TNHHTM&DP Khánh Sơn Đào Thị Thúy Lan Trung cấp dược Thôn Nam Phú, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang   1149
10 Quầy thuốc số 82- CN Công ty CPTMDP Ngọc Đông Chu Thị Thu Hương Trung cấp dược Phố Tân An, xã Tân An, huyện Yên Dũng Tỉnh Bắc Giang   1150
11 Quầy thuốc Sang Hằng- Công ty TNHH TMDVDP Tiến Hưng Bùi Quang Chính Trung cấp dược Lô 13,- CTCPTP Xanh Bắc Giang, khu CN Song Khê, nội Hoàng   1163
12 Đại lý bán thuốc số 36- Công ty CPDP Bắc Giang Nguyễn Thị Ngọc Dược tá Thôn Tân Sơn, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.   36
13 Quầy thuốc Ninh Liên- Công ty CPDP Bắc Giang Nguyễn Tiến Đắc Trung cấp dược kiot số 09, chợ Neo, tiểu khu3, thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.   1160
14 Quầy thuốc số 92- Công ty CPDVTYT Phan Anh Nguyễn Thị Hằng Trung cấp dược Thôn Tân Sơn, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang   1181
15 Quầy thuốc số 68- Công ty CPDVTYT Phan Anh Bùi Thị Lý Trung cấp dược Số nhà 152, tiểu khu 3, thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang   1193
16 Quầy thuốc số 35- CN Công ty CPTMDP Ngọc Đông Nguyễn Thị Hương Trung cấp dược Thôn Lạc Gián, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.   1205
17 Quầy thuốc số 688- Công ty CPDVTYT Phan Anh Trần Thị Thanh Trung cấp dược Thôn Tân Sơn, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, BG   1046
18 Quầy thuốc số 788- Công ty CPDVTYT Phan Anh Ong Thị Quỳnh Trung cấp dược Số nhà 33, khu 3, TT Neo, huyện Yên Dũng, BG   386
19 Quầy thuốc Quân Mai- CN công ty CPDP Bắc Giang tại Yên Dũng Nguyễn Thị Mai Trung cấp dược Thôn Minh Phương, xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.   1520
20 Quầy thuốc số 412- Công ty CPDVTYT Phan Anh Trần Thị Huấn Trung cấp dược Số nhà 393, khu 3, TT Neo, huyện Yên Dũng, BG   412
21 Quầy thuốc Dũng Linh- CN công ty CPDP Bắc Giang tại Yên Dũng Nguyễn Thị Duyên Trung cấp dược Thôn Tân Mỹ, xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng, Bắc Giang   144
22 Quầy thuốc Huấn Huế- công ty TNHH Tín Phát Nguyễn Thị Huế Trung cấp dược Thôn Cát, xã Đức Giang, huyện Yên Dũng, BG   48
23 Quầy thuốc Long An-TNHH MTV ĐTTM&DV Blue Thân Văn Thụ Trung cấp dược Km 8, xã Yên Sơn, huyện Yên Dũng Bán lẻ thuốc thành phẩm 1646
24 Quầy thuốc số 15-CP Gia Hưng SanterViet. Lê Thị Lương Trung cấp dược Thôn Trung, xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng, Bán lẻ thuốc thành phẩm  
25 Quầy thuốc số 84-CPTMDP Ngọc Đông Nguyễn Thị Nhung Trung cấp dược Xóm Sấu, xã Liên Trung, huyện Tân Yên Bán lẻ thuốc thành phẩm 1668
26 Quầy thuốc số 22-CP TMDP Ngọc Đông. Nguyễn Thị Bản Trung cấp dược Thôn Tây, xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng Bán lẻ thuốc thành phẩm 1607
27 Quầy thuốc số 831-CP dược VTYT Phan Anh. Lưu Thị Thu Hường Trung cấp dược Kiot số 24, chợ Neo, tiểu khu 3, TT Neo, huyện Yên Dũng, Bán lẻ thuốc thành phẩm 1612
28 Quầy thuốc số Ngọc Quang-TNHH TM&DP Khánh Sơn. Đỗ Thị Ngọc Trung cấp dược Thôn Kem, xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng Bán lẻ thuốc thành phẩm 1608
29 Quầy thuốc số 05 - TNHH TMDV dược phẩm Tiến Hưng Phạm Tiến Sỹ Trung cấp dược Phố Tân An, TT Tân Dân, huyện Yên Dũng Bán lẻ thuốc thành phẩm 1579
30 Quầy thuốc số 24 - ty CP dược VTYT Phan Anh. Giáp Văn Hạnh Trung cấp dược Phố Tân An, TT Tân Dân, huyện Yên Dũng Bán lẻ thuốc thành phẩm 1580
31 Quầy thước Luân Ngọc-CN CTY CP dược Phẩm Bắc Giang tại Yên Dũng Thân Thị Liên Trung cấp dược Thôn Quyết Tiến, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng Bán lẻ thuốc thành phẩm 1595
32 Quầy thuốc số 01-CP dược Phẩm Sen Việt Đặng Thị Nhàn Trung cấp dược Xóm VIệt Tiến, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng Bán lẻ thuốc thành phẩm 1594
33 Quầy thuốc Huyền Trang số 20-CPTMDP Ngọc Đông  Lê Thị Huệ Trung cấp dược Phố Quán Trắng, TT Tân Dân, huyện Yên Dũng Bán lẻ thuốc thành phẩm 1529
34 Quầy thuốc Đông Hiền số 01-CP DP Sen Việt Đỗ Thị Hiền Trung cấp dược Thôn Sơn Thịnh, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng Bán lẻ thuốc thành phẩm 1534
35 Quầy thuốc số 18-TNHH TM DV dược phẩm Tiến Hưng Nguyễn Thị Hằng Trung cấp dược Xóm Hấn, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng Bán lẻ thuốc thành phẩm 1535
36 Quầy thuốc số 07-CPDP Sen Việt Nguyễn Thị Trang Trung cấp dược Số nhà 135, khu 5, thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, Bán lẻ thuốc thành phẩm 1433
37 QT số 78--CP TMDP Ngọc Đông Thân Thị Thúy Trung cấp dược Thôn Quyết Tiến, xã Tiền phong, huyện Yên Dũng Bán lẻ thuốc thành phẩm 1451
38 Quầy thuốc Thế Hiền-TNHH TMDVDP Tiến Hưng Giáp Thị Hiền Trung cấp dược Thôn An Thái, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, Bán lẻ thuốc thành phẩm 1458
39 Quầy thuốc Tâm Bình-TNHH MTV phát triển dược thảo Hoa Hoa Lê Thị Ánh Phương Trung cấp dược Thôn Hương, thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng Bán lẻ thuốc thành phẩm 1469
40 Đại lý bán thuốc số 09-– Công ty CP dược TW Mediplantex CN tại Bắc Giang Trần Thị Liên Dược tá Phố Tân An, xã Tân An, huyện Yên Dũng, Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 88
41 Quầy thuốc Hưng Phương-TNHH MTV ĐT TM&DV Blue Lê Thị Phương Trung cấp dược Thôn Thanh Vân, xã Đức Giang, huyện Yên Dũng Bán lẻ thuốc thành phẩm 1442
42 Quầy thuốc Sỹ Hạnh-Công ty CP dược phẩm Sen Việt Nguyễn Thị Trang Trung cấp dược Số nhà 135, tiểu khu 5, thị trấn Neo, huyện Yên Dũng Bán lẻ thuốc thành phẩm 1443
43 ĐL số 810-CP DP Bắc Giang tại Yên Dũng Lê Thanh Hoạt Trung cấp dược Thôn Tân Mỹ, xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu  
44 Quầy thuốc số 812-CP DP Bắc Giang tại Yên Dũng Lưu Xuân An Trung cấp dược Thôn Bắc Am, xã Tư Mại, huyện Yên Dũng Bán lẻ thuốc thành phẩm  
45 Quầy thuốc Anh Hậu- Công ty CPTM DP Ngọc Đông Trần Thị Kim Anh Trung cấp dược Thôn 7, xã Cảnh thụy, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm 1349
46 Quầy thuốc Tuấn Thoa- Công ty CPTM DP Ngọc Đông Dương  Kim Thoa Trung cấp dược Thôn Minh Phượng, xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm 1350
47 Quầy thuốc Long Hải- CN Công ty CPDP Bắc Giang tại Yên Dũng Nguyễn Thị Phượng Trung cấp dược Thôn Yên Hồng, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm 1352
48 Quầy thuốc Phương Uyên- CN Công ty CPDP Bắc Giang tại Yên Dũng Nguyễn Thị Huệ Trung cấp dược Số nhà 286, tiểu khu 3, thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Bán lẻ thuốc thành phẩm 1353
49 Quầy thuốc số 37- Công ty Cổ phần Dược vật tư  y  tế Phan Anh ( Ngoài giờ hành chính)- Đào Thị Thu Hà Trung cấp dược Thôn Việt Thắng, xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm 1340
50 Quầy thuốc Minh Hoàng -Công ty CPDP Bắc Giang Nguyễn Thị Oanh Dược sĩ trung học Thôn 7, xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm  
51 Quầy thuốc số 807-CN Công ty CPDP Bắc Giang tại Yên Dũng Nguyễn Thị Quyên Dược sĩ trung học Số nhà 149, tiểu khu 5, thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm  
52 Quầy thuốc số 688 -CN Công ty CPDP Bắc Giang tại Yên Dũng Nguyễn Thị Huyền Dược sĩ trung học Thôn Minh Phượng, xã Nham Sơn, huyện yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm 516
53 Quầy thuốc số 38 -Công ty CP Dược VTYT Phan Anh Thân Quang Thoải Dược sĩ trung học Số nhà 03, tiểu khu 3, thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm  
54 Quầy thuốc Hưng Hạnh  -công ty TNHH Thương Mại và Dược phẩm Khánh Sơn Chu Thị Hương Dược sĩ trung học Số nhà 137, tiểu khu 3, thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; Bán lẻ thuốc thành phẩm 287
55 Quầy thuốc số 79-Công ty CP Dược VTYT Phan Anh Trần Thị Huệ Dược sĩ trung học Thôn Minh Phượng, xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm 658
56 Quầy thuốc Ngọc Lan-Chi Nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Giang tại Yên Dũng Nguyễn Thị Lan Dược sĩ trung học Số nhà 115, tiểu khu 6, thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; Bán lẻ thuốc thành phẩm 1045 24/11/2014
57 Tủ thuốc Trạm y tế xã Đồng Phúc Lê Đắc Lịch Trung cấp dược Khuôn viên Trạm y tế xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1452
58 Đại lý bán thuốc Giang Toàn - Công ty TNHH TM&DP Khánh Sơn Phạm Thị Giang Trung cấp dược Thôn An Thịnh, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 951
59 Đại lý bán thuốc Lụa Khởi-CN Công ty CPDP Bắc Giang Dương Thị Lụa Trung cấp dược Thôn Kem, xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 341
60 Đại lý bán thuốc số 01- Công ty cổ phần dược Vật tư y tế Phan Anh Hoàng Thị Hướng Trung cấp dược Thôn Thanh Long, xã Chí Yên, huyện Yên Dũng. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 892
61 Đại lý bán thuốc số 02- Công ty TNHH 1 TVĐTTM &DV Blue Nguyễn Thị Hoa Trung cấp dược Thôn An Thái, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 862
62 Đại lý bán thuốc số 10 – Công ty TNHH dược phẩm Thành Giang Lê Thị Hường Trung cấp dược Thôn An Thái, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 425
63 Đại lý bán thuốc số 19- Công ty CPTMDP Ngọc Đông Nguyễn Thị Yến Dược tá Phố Tân Sơn, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 414
64 Đại lý bán thuốc số 900- CN Công ty CPDP Bắc Giang tạiYên Dũng Thân Thị Thạo Dược tá Thôn Trung, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 369
65 Đại lý bán thuốc số 902-CN Công ty CPDP Bắc Giang tại Yên Dũng Nguyễn Duy Khánh Trung cấp dược Thôn An Khánh, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 803
66 Đại lý bán thuốc Trang Nhung – Công ty TNHH 1 TVĐT TM&TB Blue Vũ Thị Nhung Dược tá Thôn Chùa, xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 927
67 Nhà thuốc Nhu Hường Chu Văn Nhu Trung cấp dược SN 112, TK 3, TT Neo, huyện Yên Dũng Bán lẻ thuốc thành phẩm. 998
68 Quầy thuốc Bagiphamrm số 03 – CN Công ty CPDP Bắc Giang tại Yên  Dũng Đỗ Thị Phương Lan Trung cấp dược TK 3, TT Neo, H. Yên Dũng Bán lẻ thuốc thành phẩm. 1001
69 Quầy thuốc Linh Đạt( Đã chuyển sang công ty) Nguyễn Thị Linh Trung cấp dược Xóm 7, xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm. 903
70 Quầy thuốc Ngọc Anh Chu Ngọc Anh Trung cấp dược Phố Tân An, xã Tân An, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm. 1514
71 Quầy Thuốc Ngọc Lan ( Đã chuyển sang công ty) Nguyễn Thị Lan Trung cấp dược Số nhà 115, tiểu khu 6, TT Neo, huyện Yên Dũng, BG Bán lẻ thuốc thành phẩm. 1045
72 Quầy thuốc Quân Mai Nguyễn Thị Mai Trung cấp dược Thôn Minh Phượng, xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, BG Bán lẻ thuốc thành phẩm. 1520
73 Quầy thuốc số 06 - Công ty TNHH dược phẩm Thành Giang Đỗ Thị Hương Trung cấp dược Thôn Hấn, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng Bán lẻ thuốc thành phẩm. 916
74 Quầy thuốc số 06 – Công ty TNHH Thủy Khanh Vũ Trí Đông Trung cấp dược Thôn Phú Thịnh, xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng Bán lẻ thuốc thành phẩm. 1521
75 Quầy thuốc số 06- Công ty TNHH TM&DV DP TTB DCYT Hoàn Phát Nguyễn Xuân Ngọc Trung cấp dược Đèo Giẻ, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng Bán lẻ thuốc thành phẩm. 433
76 Quầy thuốc số 10 – Công ty CP dược VTYT Phan Anh Nguyễn Thị Cần Trung cấp dược Tổ Dân phố Tân An, TT Tân Dân, huyện Yên Dũng Bán lẻ thuốc thành phẩm. 1038
77 Quầy thuốc số 45 - Công ty CPTM dược phẩm Ngọc Đông Phạm Thị Hương Trung cấp dược  Tổ Dân phố Quán Trắng, thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng Bán lẻ thuốc thành phẩm. 917
78 Quầy thuốc số 86 – Công ty CPDP Bắc Giang Nguyễn Thị Hà Trung cấp dược Khuôn viên Bệnh viên ĐK huyện Yên Dũng, tiểu khu 5, TT Neo, huyện Yên Dũng Bán lẻ thuốc thành phẩm. 255
79 Quầy thuốc Tân Dân – Công ty CP y tế - Phòng KĐK Tân Dân Nguyễn Thị Ly Trung cấp dược Khuôn viên PKĐK Tân Dân, xã Tân An, Huyện Yên Dũng Bán lẻ thuốc thành phẩm. 1013
80 Quầy thuốc Thanh Lan- Công ty TNHH 1 TVĐT TM&TB Blue Dương Thị Lan Anh Trung cấp dược Thôn Trung, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng Bán lẻ thuốc thành phẩm. 967
81 Quầy thuốc Thảo Tâm - Công ty TNHH TM&DP Khánh Sơn Thân Thị Thảo Trung cấp dược Thôn Tiền Phong, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng Bán lẻ thuốc thành phẩm. 1051
82 Quầy thuốc Tin Thanh ( Đã chuyển snag công ty) Trần Thị Thanh Trung cấp dược Thôn Tân Sơn, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm. 1046
83 Quầy thuốc Tuyến Huyền - Công ty CP dược VTYT Phan Anh Nguyễn Thị Hiền Trung cấp dược Thôn Thành Công, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng Bán lẻ thuốc thành phẩm. 1047
  Cộng: 83          

Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn