12:03 EST Thứ hai, 20/11/2017

Trang nhất » Hành nghề Y - Dược » Hành nghề Dược

Huyện Sơn Động

Thứ năm - 04/05/2017 22:52


TT Tên cơ sở KDD Chủ cơ sở kinh doanh Trình độ chuyên môn Địa chỉ kinh doanh Hình thức kinh doanh GCNĐ ĐKKD
1 Nhà thuốc BVĐK Sơn Động- Công ty TNHH MTVDP Bali Hoàng Thị Dung ( Đã thay đổi người QLCM) Dược sĩ Khuôn viên BVĐK Sơn Động Bán lẻ thuốc thành phẩm 1061
2 Quầy thuốc số 911 -CN Công ty CPDP Bắc Giang tại Hiệp Hòa Đỗ Thị Phú Trung cấp dược Thôn thanh Hương, Xã Long Sơn, Huyện Sơn Động Bán lẻ thuốc thành phẩm 117/BG
3 Quầy thuóc Lan Kiểm Vi Thị Lan Trung cấp dược Thôn Chợ, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động Bán lẻ thuốc thành phẩm 206/BG
4 Quầy thuốc số 903 - công ty CPDP Bắc Giang Nguyễn Thị Thủy Trung cấp dược Số nhà 19. tiểu khu 5, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm 213
5 Quầy thuốc số 50- CN Công ty CPTMDP Ngọc Đông Nguyễn Thị Phượng Trung cấp dược Số nhà 48, khu 4, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm 906
6 Nhà thuốc 905- Công Ty CPDVTYT Phan Anh Trần Mạnh Khâm Trung cấp dược Số nhà 36, khu 2, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm 250
7 Quầy thuốc số 89- CN Công ty CPTMDP Ngọc Đông Đàm Văn Thụ Trung cấp dược Thôn Thượng 1, xã An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm 1207
8 Quầy thuốc Phương Khải- Công ty TNHH Thương Mại và DP Khánh Sơn Nguyễn Hoàng Loan Trung cấp dược Thôn Thượng, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm 1185
9 Quầy thuốc số 910- Công ty CPDVTYT Phan Anh Đồng Thị Lan Trung cấp dược Thôn Thượng 2, xã An Châu, huyện Sơn Động, BG Bán lẻ thuốc thành phẩm 1302
10 Quầy thuốc số 117 - CPTMDP Ngọc Đông Lê Thị Cúc Trung cấp dược Số nhà 18, khu 2, TT An Châu, huyện Sơn Động Bán lẻ thuốc thành phẩm 1591
11 Quầy thuốc số 982-CP dược VTYT Phan Anh. Trần Thu Hường Trung cấp dược Thôn Đồng Chu, xã Yên Định, huyện Sơn Động Bán lẻ thuốc thành phẩm 1507
12 Quầy thuốc Lục Hào-TNHH TM&DP Khánh Sơn Lục Văn Hào Trung cấp dược Thôn Phe, xã Vân Sơn, huyện Sơn Động Bán lẻ thuốc thành phẩm 1508
13 Tủ thuốc Trạm y tế xã Hữu Sản. Hoàng Thị Như . Y sỹ  Khuôn viên Trạm y tế xã Hữu Sản, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1654
14 Tủ thuốc Trạm y tế xã Lệ Viễn. Nguyễn Thế Hiển Trung cấp dược Khuôn viên Trạm y tế xã Lệ Viễn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu  
15 Tủ thuốc Trạm y tế thị trấn An Châu Hoàng Thị Ngọc Trung cấp dược Khuôn viên Trạm y tế thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1656
16 Tủ thuốc Trạm y tế xã Vân Sơn. Hoàng Thị Duyên Trung cấp dược Khuôn viên Trạm y tế xã Vân Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1657
17 Tủ thuốc Trạm y tế xã An Châu. Vi Thị Chung Trung cấp dược Khuôn viên Trạm y tế xã An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1659
18 Tủ thuốc Trạm y tế xã Thạch Sơn. Trần Văn Ly Trung cấp dược Khuôn viên Trạm y tế xã Thạch Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1658
19 Tủ thuốc Trạm y tế xã Quế Sơn. Ngô Thị Minh Trung cấp dược Khuôn viên Trạm y tế xã Quế Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1660
20 Tủ thuốc Trạm y tế xã Chiên Sơn. Hà Quang Niên Trung cấp dược Khuôn viên Trạm y tế xã Chiên Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1661
21 Tủ thuốc Trạm y tế xã Tuấn Mậu. Đàm Vương Hùng Trung cấp dược Khuôn viên Trạm y tế xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1662
22 Tủ thuốc Trạm y tế xã Cẩm Đàn. Trần Việt Dũng Trung cấp dược Khuôn viên Trạm y tế xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1663
23 Tủ thuốc Trạm y tế thị trấn Thanh Sơn. Nguyễn Văn Khoa Trung cấp dược Khuôn viên Trạm y tế thị trấn Thanh Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1664
24 Tủ thuốc Trạm y tế xã Phúc Thắng. Phạm Trung Kiên Trung cấp dược Khuôn viên Trạm y tế xã Phúc Thắng, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1665
25 Tủ thuốc Trạm y tế xã Yên Định. Nguyễn Thị Đoan Trang Trung cấp dược Khuôn viên Trạm y tế xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1666
26 Tủ thuốc Trạm y tế xã Giáo Liêm. Phan Thị Hòa Dược tá Khuôn viên Trạm y tế xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1667
27 Tủ thuốc Trạm y tế xã An Lập. Đàm Thị Thúy Trung cấp dược Khuôn viên Trạm y tế xã An Lập, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1681
28 Tủ thuốc Trạm y tế xã Bồng Am. Nông Xuân Đông Trung cấp dược Khuôn viên Trạm y tế xã Bồng Am, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1682
29 Tủ thuốc Trạm y tế xã An Lạc. Vũ Thị Hương Trung cấp dược Khuôn viên Trạm y tế xã An Lạc, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1683
30 Tủ thuốc Trạm y tế xã Tuấn Đạo. Nguyễn Tuấn Sơn Trung cấp dược Khuôn viên Trạm y tế xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1684
31 Tủ thuốc Trạm y tế thị trấn An Châu. Hoàng Thị Ngọc Trung cấp dược Khuôn viên Trạm y tế thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1685
32 Tủ thuốc Trạm y tế xã Lệ Viễn Nguyễn Thế Hiển Trung cấp dược Khuôn viên Trạm y tế Xã Lệ Viễn, Huyện Sơn  Động Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1655
33 Quầy thuốc Đông Duyên Chu Thị Duyên Trung cấp dược Thôn Phe, xã Vân Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm  
34 Đại lý bán thuốc số 43- Công ty CPTMDP Ngọc Đông Nguyễn Thị Vân Anh Trung cấp dược Thôn Chùa, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu. 891
35 Quầy thuốc số 288 – Công ty TNHH TM&DP Khánh Sơn Lê Thị Hải Vân Trung cấp dược Thôn Phố Biển, xã Biển Động, huyện Sơn Động Bán lẻ thuốc thành phẩm 907
36 Quầy thuốc Sỹ Nguyện Đỗ Thị Nguyện Trung cấp dược Thôn Đồng, xã Thanh Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm 932
37 Đại lý bán thuốc số 63- Công ty TNHH TM và DPTTB,DCYT Hoàn Phát Nguyễn Duy  Hùng Trung cấp dược Thôn Mặn, xã An Lập, huyện Sơn Động Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu. 969
38 Đại lý bán thuốc số 68- Công ty TNHH TM và DPTTB,DCYT Hoàn Phát Nguyễn Thị Nguyệt Trung cấp dược Thôn Chào, xã An Lập, huyện Sơn Động Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu. 902
39 Quầy thuốc số 89 ( Ngọc Khải ) – Công ty CP dược VTYT Phan Anh Nguyễn Văn Khải Trung cấp dược Thôn Bãi Chợ, xã Tuấn Đạo, H. Sơn Động Bán lẻ thuốc thành phẩm 996
40 Quầy thuốc số 404- Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Giang. Nguyễn Thị Thủy Trung cấp dược Số nhà 19, khu 5, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, Bán lẻ thuốc thành phẩm 404
41 Đại lý bán thuốc Vũ Thị Bẩy – Công ty CPDP Bắc Giang Vũ Thị Bảy Sơ cấp dược Xóm Vá, thôn Lán Than, xã An Bá, huyện Sơn Động Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu. 1041
  Cộng: 41          

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn