20:30 EDT Thứ hai, 21/05/2018

Trang nhất » Hành nghề Y - Dược » Hành nghề Dược

Huyện Lục Ngạn

Chủ nhật - 07/05/2017 22:28


TT Tên cơ sở KDD Chủ cơ sở kinh doanh Trình độ chuyên môn Địa chỉ kinh doanh Hình thức kinh doanh GCNĐ ĐKKD
1 Quầy thuốc Tâm Nguyệt Nguyễn Thị Nguyệt Trung cấp dược Lâm Trương, xã Nghĩa Hồ, Lục Ngạn Bán lẻ thuốc thành phẩm. 1522/BG
2 Quầy thuốc Kim Ngân - Công ty TNHH MTV đầu tư thương mại và dịch vụ Blue Nguyễn Thị Ngân Trung cấp dược Thôn Ải, xã Phượng Sơn, Huyện Lục Ngạn Bán lẻ thuốc thành phẩm. 1093/BG
3 Quầy thuốc số 268 - Công ty TNHH thương mại và dược phẩm Khánh Sơn Nguyễn Thị Tâm Trung cấp dược Thôn Đồng Tâm, Xã Tân Lập, Huyện Lục Ngạn Bán lẻ thuốc thành phẩm. 1092/BG
4 QT Tú Anh- Công ty TNHH TM& DP Khánh Sơn Nguyễn Thị Lan Trung cấp dược Thôn Nhất Thành, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn Bán lẻ thuốc thành phẩm. 1112/BG
5 Quầy thuốc số 35- công ty CPDVTYT Phan Anh Nguyễn Quỳnh Lưu Trung cấp dược Thôn Tân Tiến, xã Trù Hự, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm. 983
6 Quầy thuốc Thu Phương-  Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương Mại và DV Blue Nguyễn Thị Phương Trung cấp dược Thôn Hạ Long, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm. 1167
7 Quầy thuốc số 33- CN Công ty CPTMDP Ngọc Đông Mai Văn Hà Trung cấp dược Thôn Đầm, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm. 1183
8 Quầy thuốc Ngọc Diệp- Công ty TNHH Thương Mại và DP Khánh Sơn Nguyễn Mạnh Dũng Trung cấp dược Thôn Trại 3, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm. 1184
9 Quầy thuốc số 225- CN Công ty CPDP Bắc Giang tại Lục Ngạn Vũ Văn Thành Trung cấp dược Thôn Tân Thành, xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm. 1309
10 Quầy thuốc số 207- CN Công ty CPDP Bắc Giang tại Lục Ngạn Vi Minh Tuyền Trung cấp dược Thôn Tân Thành, xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm. 519
11 Quầy thuốc số 235- CN Công ty CPDP Bắc Giang tại Lục Ngạn Ngọ Thị Phúc Trung cấp dược Thôn Trong, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm. 708
12 Quầy thuốc Tuân Lịch- Công ty TNHH MTV ĐTTM và DV Blue Dương Thị Lịch Trung cấp dược Thôn Trung, xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, BG Bán lẻ thuốc thành phẩm. 987
13 Quầy thuốc số 29-CP dược VTYT Phan Anh. Nguyễn Thị Huy Trung cấp dược Thôn Mai Tô, xã Phì Điền, huyện Lục Ngạn, Bán lẻ thuốc thành phẩm 1444
14 Quầy thuốc số 109-CPTMDP Ngọc Đông Nguyễn Thị Mai Trung cấp dược Thôn Lim, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn Bán lẻ thuốc thành phẩm 1634
15 Quầy thuốc số 67 -CP dược VTYT Phan Anh. Trương Tấn Thắng Cao đẳng dược Số nhà 415, khu Dốc Đồn, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn Bán lẻ thuốc thành phẩm 1651
16 Quầy thuốc số 103-CPDP Bắc Giang tại Lục Ngạn Nguyễn Thị Hằng Trung cấp dược Phố Biển, xã Biển Đông, huyện Lục Ngạn Bán lẻ thuốc thành phẩm  
17 Đại lý bán thuốc số 107-CPDP Bắc Giang tại Lục Ngạn Hoàng Thị Nhàn Dược tá Khu Trường Chinh, TT Chũ, huyện Lục Ngạn Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 354
18 Đại lý bán thuốc số 116-CPDP Bắc Giang tại Lục Ngạn Đinh Thị Mận Dược tá Thôn Kim 1, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 202
19 QT 234-CPDP Bắc Giang tại Lục Ngạn Đỗ Thị Kim Cúc Trung cấp dược Phố Lim, xã Giáp  Sơn, huyện Lục Ngạn Bán lẻ thuốc thành phẩm 1675
20 QT  119-CPDP Bắc Giang tại Lục Ngạn Nguyễn Thị Giang Trung cấp dược Khu Trần Phú, TT Chũ, huyện Lục Ngạn Bán lẻ thuốc thành phẩm 57,28/2/2014
21 Quầy thuốc 123-CPDP Bắc Giang tại Lục Ngạn Nguyễn Thị Hòa Trung cấp dược Thôn Hải Yên, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, Bán lẻ thuốc thành phẩm 90,28/2/2014
22 Quầy thuốc 227 -CPDP Bắc Giang tại Lục Ngạn Lê Thị Tuyết Trung cấp dược Thôn Tân Thành, xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn Bán lẻ thuốc thành phẩm 1676
23 Quầy thuốc 22 -CPDP Bắc Giang tại Lục Ngạn Trần Thị Tuyết Trung cấp dược Thôn Tân Thành, xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn Bán lẻ thuốc thành phẩm 1677
24 Quầy thuốc 241 -CPDP Bắc Giang tại Lục Ngạn Trần Thị Huyền Trung cấp dược Thôn Phúc Thành, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, Bán lẻ thuốc thành phẩm 1678
25 Quầy thuốc 221 -CPDP Bắc Giang tại Lục Ngạn Nguyễn Mạnh Thắng Trung cấp dược Thôn Mào Gà, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, Bán lẻ thuốc thành phẩm 1679
26 Quầy thuốc Chiến Vân-TNHH TM&DV DP TTBDCYT Hoàn Phát Dương Thị Vân Trung cấp dược Thôn Thanh Văn I, xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn Bán lẻ thuốc thành phẩm 593
27 Quầy thuốc số 226-CP dược VTYT Phan Anh. Nông Thị Hiền Trung cấp dược Thôn Cầu Chét, xã Phì Điền, huyện Lục Ngạn, Bán lẻ thuốc thành phẩm 1629
28 Quầy thuốc số 98-CPTM&DP Khánh Sơn Lê Thị Thùy Linh Trung cấp dược Thôn Phúc Thành, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn Bán lẻ thuốc thành phẩm 1611
29 Quầy thuốc Y cao Hà Nội  - CP TMDP Bình Minh Trần Thị Mai Trung cấp dược Thôn Minh Khai, xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn Bán lẻ thuốc thành phẩm 1568
30 Quầy thuốc Thu Hằng - TNHH MTV ĐT TM &DV Blue Nguyễn Thị Hằng Trung cấp dược Thôn Cầu Từ, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn Bán lẻ thuốc thành phẩm 1569
31 Quầy thuốc số 108 - CPDP Bắc Giang tại Lục Ngạn. Nguyễn Văn Lợi Trung cấp dược Phố Chợ, xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn Bán lẻ thuốc thành phẩm  
32 Quầy thuốc số 104 - Công ty CPDP Bắc Giang tại Lục Ngạn Đoàn Thị Minh Huệ Trung cấp dược Phố Kép, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, Bán lẻ thuốc thành phẩm  
33 Quầy thuốc số 110 - Công ty CPDP Bắc Giang tại Lục Ngạn Trương Thị Thủy Tiên Trung cấp dược Thôn Lim, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn Bán lẻ thuốc thành phẩm  
34 Quầy thuốc - Công ty cổ phần y, dược 103 Hứa Thị Loan Trung cấp dược Thôn Kép 2A, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn Bán lẻ thuốc thành phẩm 1570
35 Quầy thuốc số 106 - CPDP Bắc Giang tại Lục Ngạn. Trương Thị Thu Hà Trung cấp dược Số nhà 06, khu Trường Chinh, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn Bán lẻ thuốc thành phẩm  
36 Quầy thuốc số 109 - CPDP Bắc Giang tại Lục Ngạn. Phàng Văn Sáu Trung cấp dược Xóm Đồng Giao, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn Bán lẻ thuốc thành phẩm  
37 Quầy thuốc số 232 - ty CPDP Bắc Giang tại Lục Ngạn. Trịnh Thị Ánh Trung cấp dược Thôn Thủ Dương, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, Bán lẻ thuốc thành phẩm 1571
38 Quầy thuốc số 101 - ty CPDP Bắc Giang tại Lục Ngạn Nguyễn Thị Kim Chi Trung cấp dược Số nhà 166, khu Trường Chinh, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, Bán lẻ thuốc thành phẩm  
39 Quầy thuốc Bagipharm số 13 - ty CPDP Bắc Giang tại Lục Ngạn Hoàng Thị Kim Cúc Trung cấp dược Số nhà 166, khu Trường Chinh, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, Bán lẻ thuốc thành phẩm  
40 Quầy thuốc số 120 - ty CPDP Bắc Giang tại Lục Ngạn Trương Thị Mai Hương Trung cấp dược Kiốt chợ Chũ, khu Lê Duẩn, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn Bán lẻ thuốc thành phẩm  
41 Quầy thuốc số 06 - Công ty cổ phần dược vật tư y tế Phan Anh Nguyễn Văn Sơn Trung cấp dược khu Trường Chinh, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm  
42 Quầy thuốc Đương Thơ -TNHH TMDV DP TTBDCYT Hoàn Phát Lê Văn Đương Trung cấp dược Thôn Phì, xã Phì Điền, huyện Lục Ngạn Bán lẻ thuốc thành phẩm 1562
43 Quầy thuốc Minh Tỉnh-TNHH TM&DP Khánh Sơn Ninh Văn Tỉnh Trung cấp dược Thôn Tân Thành, xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn, Bán lẻ thuốc thành phẩm 1525
44 Quầy thuốc Thành Trung-TNHH TM&DP Khánh Sơn Bùi Thị Nhuần Trung cấp dược Số nhà 320, phố Thanh Xuân, TT Đồi Ngô, huyện Lục Nam Bán lẻ thuốc thành phẩm 1526
45 Quầy thuốc số 282-CP dược VTYT Phan Anh Chu Thị Hào Trung cấp dược Thôn Mẫu Sơn, xã Chu Điện, huyện Lục Nam, Bán lẻ thuốc thành phẩm 1527
46 Quầy thuốc số 991-CP dược vật tư y tế Phan Anh Phạm Thị Nga Trung cấp dược Thôn Non, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam Bán lẻ thuốc thành phẩm 1533
47 Quầy thuốc số 01-CPTBYT Hùng Mạnh Nguyễn Văn Luân Trung cấp dược Thôn  Phố Biên Sơn, xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn Bán lẻ thuốc thành phẩm 568
48 Quầy thuốc số 100-CPTMDP Ngọc Đông Nguyễn Thị Liên Trung cấp dược Thôn Giành Cũ, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn Bán lẻ thuốc thành phẩm 1459
49 Quầy thuốc số 17-CP dược vật tư y tế Phan Anh. Vi Thị Hồng Trinh Trung cấp dược Thôn Bến, xã Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn, Bán lẻ thuốc thành phẩm 1460
50 Quầy thuốc Hà Phương-TNHH MTV ĐTTM&DV Blue Trần Thị Thanh Nga Trung cấp dược Thôn Mai Tô, xã Phì Điền, huyện Lục Ngạn Bán lẻ thuốc thành phẩm 1461
51 Quầy thuốc Tâm Nguyệt - Công ty CPTM Dược phẩm Ngọc Đông Nguyễn Thị Nguyệt Trung cấp dược Thôn Lâm Trường, xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang; Bán lẻ thuốc thành phẩm  
52 Quầy thuốc Bắc Thăng Long- Công ty TNHH Y Dược Bắc Thăng Long. Nguyễn Thị Nga Trung cấp dược Số nhà 363, khu Lê Lợi, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm 1357
53 Quầy thuốc số 06- Công ty TNHH TM & DP Khánh Sơn Lê Thị Sơn Trung cấp dược Phố Lim, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm 1358
54 Quầy thuốc số 251- CN Công ty CPDP Bắc Giang tại Lục Ngạn.- Nguyễn Thị Hảo Trung cấp dược Thôn Hợp Thành, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm  
55 Quầy thuốc số 225- CN Công ty CPDP Bắc Giang tại Lục Ngạn.- Phan Anh Tuấn Trung cấp dược Thôn Phố Chợ, xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm  
56 Quầy thuốc số 124- CN Công ty CPDP Bắc Giang tại Lục Ngạn.- Lê Thị Nguyên Trung cấp dược Thôn Sậy Cầu, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm 89
57 Quầy thuốc số 206- CN Công ty CPDP Bắc Giang tại Lục Ngạn.- Nguyễn Thị Dung Trung cấp dược Thôn Kim 3, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm 157
58 Quầy thuốc số 118- CN Công ty CPDP Bắc Giang tại Lục Ngạn.- Vũ Thị Oanh Trung cấp dược Thôn Kim 2, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm 1337
59 Quầy thuốc số 17- Công ty Cổ phần thương mại Dược Phẩm Ngọc Đông- Lưu Thị Huê Trung cấp dược Thôn Đông Thịnh, xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm 1338
60 Quầy thuốc số 251- CN Công ty CPDP Bắc Giang tại Lục Ngạn.- Nguyễn Thị Hảo Trung cấp dược Thôn Hợp Thành, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm 462
61 Quầy thuốc số 225- CN Công ty CPDP Bắc Giang tại Lục Ngạn.- Phan Anh Tuấn Trung cấp dược Thôn Phố Chợ, xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm 91
62 Quầy thuốc số 124- CN Công ty CPDP Bắc Giang tại Lục Ngạn.- Lê Thị Nguyên Trung cấp dược Thôn Sậy Cầu, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm 89
63 Đại lý bán thuốc số 04-Công ty Cổ phần dược phẩm Bắc Giang tại Lục Ngạn Đồng Thị Len Dược tá Thôn Hạ Long, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 38
64 Quầy thuốc số 02-Công ty TNHH Tín Phát  Nông Thị Lê Trung cấp dược Số 60, chợ Sàn, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Gian Bán lẻ thuốc thành phẩm 737
65 Quầy thuốc số 01-Công ty TNHH TM & DV TTBDCYT Hoàn Phát Thân Văn Đề Dược sĩ trung học Thôn Thủ Dương, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm 466
66 Quầy thuốc số 889 -Công ty CP Dược VTYT Phan Anh Vũ Thị Kim Chi Dược sĩ trung học Thôn Phố Kép, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm  
67 Nhà thuốc bệnh viện đa khoa huyện Lục Ngạn- Nguyễn Văn Hiệt Dược sĩ Khuôn viên Bệnh viện đa khoa huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm  
68 Tủ thuốc Trạm y tế xã Phong Minh Nguyễn Đức Kiên Y sỹ y học cổ truyền Khuôn viên Trạm y tế xã Phong Minh, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1566
69 Tủ thuốc Trạm y tế xã Sa Lý Lý Văn Bốn Y sỹ Khuôn viên Trạm y tế xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1568
70 Tủ thuốc Trạm y tế xã Sơn Hải Hoàng Thị Chín Dược sỹ trung học Khuôn viên Trạm y tế xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1569
71 Tủ thuốc Trạm y tế xã Phong Vân Diệp Thị Bẩy Dược sỹ trung học Khuôn viên Trạm y tế xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1570
72 Tủ thuốc Trạm y tế xã Biên Sơn Cao Thị Xuân Hường Dược sỹ trung học Khuôn viên Trạm y tế xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1571
73 Tủ thuốc Trạm y tế xã Tân Hoa Hoàng Thị Hồng Minh Y sỹ Khuôn viên Trạm y tế xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.  Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1587
74 Tủ thuốc Trạm y tế xã Phì Điền Vi Xuân Tú Dược sỹ trung học Khuôn viên Trạm y tế xã Phì Điền, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1572
75 Tủ thuốc Trạm y tế xã Phú Nhuận Tạ Thị Quyển Y sỹ Khuôn viên Trạm y tế xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1588
76 Tủ thuốc Trạm y tế xã Giáp Sơn Giáp Thị Tuyết Dược sỹ trung học Khuôn viên Trạm y tế xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1573
77 Tủ thuốc Trạm y tế xã Đồng Cốc Hoàng Thị Hạnh Dược sỹ trung học Khuôn viên Trạm y tế xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1574
78 Tủ thuốc Trạm y tế xã Tân Quang Thân Văn Linh Dược sỹ trung học Khuôn viên Trạm y tế xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1575
79 Tủ thuốc Trạm y tế xã Hồng Giang Phan Thị Liên Dược sỹ trung học Khuôn viên Trạm y tế xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1576
80 Tủ thuốc Trạm y tế xã Kiên Thành Nguyễn Thị Trang Dược sỹ trung học Khuôn viên Trạm y tế xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1577
81 Tủ thuốc Trạm y tế xã Tân Lập Hoàng Thị Tình Dược sỹ trung học Khuôn viên Trạm y tế xã Tân Lập, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1578
82 Tủ thuốc Trạm y tế xã Kiên Lao Nguyễn Thị Bích Hạnh Dược sỹ đại học Khuôn viên Trạm y tế xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1579
83 Tủ thuốc Trạm y tế xã Thanh Hải Nguyễn Thị Sâm Dược sỹ trung học Khuôn viên Trạm y tế xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1580
84 Tủ thuốc Trạm y tế xã Quý Sơn Hoàng Quốc Thủy Dược sỹ trung học Khuôn viên Trạm y tế xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1581
85 Tủ thuốc Trạm y tế xã Trù Hựu Nguyễn Thị Duyên Dược sỹ trung học Khuôn viên Trạm y tế xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1582
86 Tủ thuốc Trạm y tế xã Nghĩa Hồ Hoàng Thị Đặng Y sỹ Khuôn viên Trạm y tế xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1589
87 Tủ thuốc Trạm y tế thị trấn Chũ Dương Thị Thảo Dược sỹ trung học Khuôn viên Trạm y tế thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1586
88 Tủ thuốc Trạm y tế xã Mỹ An Nguyễn Thị Thúy Việt Y sỹ Khuôn viên Trạm y tế xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1590
89 Tủ thuốc Trạm y tế xã Nam Dương Trần Thị Vân Dược sỹ trung học Khuôn viên Trạm y tế xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1583
90 Tủ thuốc Trạm y tế xã Đèo Gia Trần Văn Hội Y sỹ Khuôn viên Trạm y tế xã Đèo Gia, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1591
91 Tủ thuốc Trạm y tế xã Hộ Đáp Trần Thị Uyên Dược sỹ trung học Khuôn viên Trạm y tế xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1584
92 Tủ thuốc Trạm y tế xã Phượng Sơn Nguyễn Thị Ánh Hồng Dược sỹ trung học Khuôn viên Trạm y tế xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1585
93 Tủ thuốc Trạm y tế xã Biển Động Lãnh Văn Lợi Y sỹ Khuôn viên Trạm y tế xã Biển Động, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1622
94 Tủ thuốc trạm y tế xã Tân Mộc. Hà Thị Huyên . Y sỹ Khuôn viên trạm y tế xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1627
95 Tủ thuốc trạm y tế xã Cấm Sơn. Phạm Ngọc Việt Y sỹ sản nhi Khuôn viên Trạm y tế xã Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.. Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu 1653
96 Tủ thuốc Trạm y tế xã Kim Sơn Nguyễn Văn Thành Y sỹ Khuôn viên Trạm y tế Kim Sơn, huyện Lục Ngạn Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu  
97 Đại lý bán thuốc số 235-CN Công ty CPDP Bắc Giang tại Lục Ngạn Nguyễn Thị Mỳ Dược tá Phố Biển, xã Biển Động, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu. 172
98 Đại lý bán thuốc số 241-CN Công ty CPDP Bắc Giang tại Lục Ngạn Nông Thị Dinh Trung cấp dược Phố chợ Tân Sơn, xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu. 752
99 Quầy thuốc số 111- CN Công ty CPDP Bắc Giang  tại Lục Ngạn Giáp Thị Chi Trung cấp dược Thôn Kép 2, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm. 887
100 Đại lý bán thuốc số 241- CN công ty CPDP Bắc Giang tại Lục Ngạn Trần Thị Huyền Trung cấp dược Thôn Phúc Thành, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu. 885
101 Quầy thuốc số 99 – Công ty TNHH TM&DP Khánh Sơn Vũ Thị Thơ Trung cấp dược Thôn Tư Một, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn Bán lẻ thuốc thành phẩm. 908
102 Quầy thuốc số 10 - Công ty CPTM dược phẩm Bình Minh Đinh Thị Nhài Trung cấp dược Thôn Phố Kép, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn Bán lẻ thuốc thành phẩm. 925
103 Quầy thuốc Thanh Loan - Công ty TNHH TM&DP Khánh Sơn Bùi Văn Thịnh Trung cấp dược Thôn Nguộn Ngoài, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn Bán lẻ thuốc thành phẩm. 934
104 Đại lý bán thuốc số 131 – CN Công ty CPDP Bắc Giang tại Lục Ngạn Nguyễn Thị Kim Lương Trung cấp dược Phố Chợ, xã Tân Sơn, H. Lục Ngạn Bán lẻ thuốc thành phẩm theo danh mục thuốc thiết yếu. 944
105 Quầy thuốc số 999 - Công ty TNHH TM&DP Khánh Sơn Nông Thị Xuân Trung cấp dược Thôn Khuôn So, xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn Bán lẻ thuốc thành phẩm. 958
106 QT  Số 129- CN Công ty CPDP Bắc Giang tại Lục Ngạn Vũ Thị Hường Trung cấp dược Thôn Kim1, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm. 959
107 Quầy thuốc số 98 - Công ty TNHH TM và dược phẩm Khánh Sơn Lê Thị Thùy Linh Trung cấp dược Thôn Tư Một, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn Bán lẻ thuốc thành phẩm. 982
108 Quầy thuốc số 89- Công ty TNHH TM và dược phẩm Khánh Sơn Trần Thị Thúy Trung cấp dược Thôn Đức Chính, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn Bán lẻ thuốc thành phẩm. 884
109 Quầy thuốc Tuân Lịch( đã chuyển công ty) Dương Thị Lịch Trung cấp dược Thôn Nghĩa Trung, xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, BG Bán lẻ thuốc thành phẩm. 987
110 Quầy thuốc Thanh Thúy – Công ty TNHH MTV TMDP Bách Thảo Nguyễn Thị Thanh Thúy Trung cấp dược Sn 95, thôn Kim 1, xã Phượng Sơn, H. Lục Ngạn Bán lẻ thuốc thành phẩm. 997
111 Quầy thuốc số 49 - Cty CP TM dược phẩm Ngọc Đông Nguyễn Thị Nhiệm Trung cấp dược Số nhà 213, khu Minh Khai, thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang Bán lẻ thuốc thành phẩm. 883
112 Quầy thuốc  số 89- Cty TNHHTM& DP Khánh Sơn Trần Thị Thúy Trung cấp dược Thôn Trung Nghĩa, xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bán lẻ thuốc thành phẩm. 884
113 Quầy thuốc số 25- Công ty CPTMDP Bình Minh Nguyễn Thị Hồng Trang Trung cấp dược Thôn An Ninh, xã Trù Hựu, H. Lục Ngạn Bán lẻ thuốc thành phẩm. 1511
  Cộng: 113          

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn