23:55 ICT Thứ sáu, 28/07/2017

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quảng cáo

Lấy ý kiến
Công báo chính phủ
Liên hệ QC: 0912.965.176

Trang nhất » Tài liệu - Biểu mẫu » Tài liệu-Biểu mẫu Download

Gửi file

Tài liệu họp Sơ kết 6 tháng 2016

Gửi lên: 22/07/2016 07:15 Đã xem 161 Đã tải về 63

Bài giảng sốc phản vệ sau tiêm chủng

Gửi lên: 11/04/2016 07:10 Đã xem 143 Đã tải về 22

Biểu mẫu cải cách hành chính 2015

Gửi lên: 10/02/2015 16:11 Đã xem 293 Đã tải về 62

Đăng ký cấp chứng Thư Số

Gửi lên: 06/02/2015 08:52 Đã xem 294 Đã tải về 29

Phân vùng trạm y tế

cập nhật phần sửa đổi của Lục Nam

Gửi lên: 22/01/2015 09:14 Đã xem 341 Đã tải về 31

Dự thảo chấm điểm Bộ tiêu chí

Gửi lên: 19/01/2015 14:53 Đã xem 353 Đã tải về 123

Hướng dẫn đăng nhập phần mềm Quản lý chất thải y tế

Gửi lên: 07/01/2015 07:46 Đã xem 1469 Đã tải về 228

Biểu mẫu báo cáo quản lý chất thải y tế

Gửi lên: 06/01/2015 14:40 Đã xem 1790 Đã tải về 815

Biểu mẫu báo cáo YHCT

Gửi lên: 30/12/2014 13:58 Đã xem 618 Đã tải về 85

Mẫu BC RHM

Gửi lên: 09/10/2014 10:12 Đã xem 326 Đã tải về 36

Mẫu BC công tác kiểm soát nhiễm khuẩn

Gửi lên: 08/09/2014 10:48 Đã xem 442 Đã tải về 58

Mẫu điền sẵn thông tin PM Quản lý văn bản

Gửi lên: 16/04/2014 08:24 Đã xem 442 Đã tải về 50