20:42 ICT Thứ hai, 20/11/2017

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quảng cáo

Lấy ý kiến
Công báo chính phủ
Liên hệ QC: 0912.965.176

Trang nhất » Tài liệu - Biểu mẫu » Tài liệu-Biểu mẫu Download

Gửi file

Tài liệu họp Sơ kết 6 tháng 2016

Gửi lên: 22/07/2016 07:15 Đã xem 206 Đã tải về 65

Bài giảng sốc phản vệ sau tiêm chủng

Gửi lên: 11/04/2016 07:10 Đã xem 165 Đã tải về 25

Biểu mẫu cải cách hành chính 2015

Gửi lên: 10/02/2015 16:11 Đã xem 323 Đã tải về 67

Đăng ký cấp chứng Thư Số

Gửi lên: 06/02/2015 08:52 Đã xem 322 Đã tải về 29

Phân vùng trạm y tế

cập nhật phần sửa đổi của Lục Nam

Gửi lên: 22/01/2015 09:14 Đã xem 365 Đã tải về 31

Dự thảo chấm điểm Bộ tiêu chí

Gửi lên: 19/01/2015 14:53 Đã xem 382 Đã tải về 130

Hướng dẫn đăng nhập phần mềm Quản lý chất thải y tế

Gửi lên: 07/01/2015 07:46 Đã xem 1581 Đã tải về 237

Biểu mẫu báo cáo quản lý chất thải y tế

Gửi lên: 06/01/2015 14:40 Đã xem 2101 Đã tải về 935

Biểu mẫu báo cáo YHCT

Gửi lên: 30/12/2014 13:58 Đã xem 705 Đã tải về 110

Mẫu BC RHM

Gửi lên: 09/10/2014 10:12 Đã xem 349 Đã tải về 38

Mẫu BC công tác kiểm soát nhiễm khuẩn

Gửi lên: 08/09/2014 10:48 Đã xem 484 Đã tải về 61

Mẫu điền sẵn thông tin PM Quản lý văn bản

Gửi lên: 16/04/2014 08:24 Đã xem 468 Đã tải về 54