10:43 EDT Thứ tư, 20/09/2017

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quảng cáo

Lấy ý kiến
Công báo chính phủ
Liên hệ QC: 0912.965.176

Trang nhất » Tài liệu - Biểu mẫu » Tài liệu-Biểu mẫu Download

Gửi file

Tài liệu họp Sơ kết 6 tháng 2016

Gửi lên: 21/07/2016 20:15 Đã xem 187 Đã tải về 63

Bài giảng sốc phản vệ sau tiêm chủng

Gửi lên: 10/04/2016 20:10 Đã xem 149 Đã tải về 22

Biểu mẫu cải cách hành chính 2015

Gửi lên: 10/02/2015 04:11 Đã xem 307 Đã tải về 64

Đăng ký cấp chứng Thư Số

Gửi lên: 05/02/2015 20:52 Đã xem 308 Đã tải về 29

Phân vùng trạm y tế

cập nhật phần sửa đổi của Lục Nam

Gửi lên: 21/01/2015 21:14 Đã xem 354 Đã tải về 31

Dự thảo chấm điểm Bộ tiêu chí

Gửi lên: 19/01/2015 02:53 Đã xem 366 Đã tải về 124

Hướng dẫn đăng nhập phần mềm Quản lý chất thải y tế

Gửi lên: 06/01/2015 19:46 Đã xem 1509 Đã tải về 232

Biểu mẫu báo cáo quản lý chất thải y tế

Gửi lên: 06/01/2015 02:40 Đã xem 1903 Đã tải về 876

Biểu mẫu báo cáo YHCT

Gửi lên: 30/12/2014 01:58 Đã xem 657 Đã tải về 93

Mẫu BC RHM

Gửi lên: 08/10/2014 23:12 Đã xem 338 Đã tải về 36

Mẫu BC công tác kiểm soát nhiễm khuẩn

Gửi lên: 07/09/2014 23:48 Đã xem 461 Đã tải về 58

Mẫu điền sẵn thông tin PM Quản lý văn bản

Gửi lên: 15/04/2014 21:24 Đã xem 455 Đã tải về 52