10:06 EDT Thứ bảy, 24/03/2018

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Liên Kết

lịch tiếp dân
Lấy ý kiến
Công báo chính phủ
Liên hệ QC: 0912.965.176

Trang nhất » Tài liệu - Biểu mẫu » Tài liệu-Biểu mẫu Download

Gửi file

Tài liệu họp Sơ kết 6 tháng 2016

Gửi lên: 21/07/2016 20:15 Đã xem 264 Đã tải về 70

Bài giảng sốc phản vệ sau tiêm chủng

Gửi lên: 10/04/2016 20:10 Đã xem 209 Đã tải về 29

Biểu mẫu cải cách hành chính 2015

Gửi lên: 10/02/2015 04:11 Đã xem 366 Đã tải về 69

Đăng ký cấp chứng Thư Số

Gửi lên: 05/02/2015 20:52 Đã xem 366 Đã tải về 33

Phân vùng trạm y tế

cập nhật phần sửa đổi của Lục Nam

Gửi lên: 21/01/2015 21:14 Đã xem 405 Đã tải về 32

Dự thảo chấm điểm Bộ tiêu chí

Gửi lên: 19/01/2015 02:53 Đã xem 418 Đã tải về 132

Hướng dẫn đăng nhập phần mềm Quản lý chất thải y tế

Gửi lên: 06/01/2015 19:46 Đã xem 1709 Đã tải về 261

Biểu mẫu báo cáo quản lý chất thải y tế

Gửi lên: 06/01/2015 02:40 Đã xem 2525 Đã tải về 1130

Biểu mẫu báo cáo YHCT

Gửi lên: 30/12/2014 01:58 Đã xem 814 Đã tải về 130

Mẫu BC RHM

Gửi lên: 08/10/2014 23:12 Đã xem 391 Đã tải về 39

Mẫu BC công tác kiểm soát nhiễm khuẩn

Gửi lên: 07/09/2014 23:48 Đã xem 526 Đã tải về 65

Mẫu điền sẵn thông tin PM Quản lý văn bản

Gửi lên: 15/04/2014 21:24 Đã xem 504 Đã tải về 55