12:21 EST Thứ ba, 16/01/2018

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Liên Kết

lịch tiếp dân
Lấy ý kiến
Công báo chính phủ
Liên hệ QC: 0912.965.176

Trang nhất » Tài liệu - Biểu mẫu » Tài liệu-Biểu mẫu Download

Gửi file

Tài liệu họp Sơ kết 6 tháng 2016

Gửi lên: 21/07/2016 20:15 Đã xem 218 Đã tải về 70

Bài giảng sốc phản vệ sau tiêm chủng

Gửi lên: 10/04/2016 20:10 Đã xem 172 Đã tải về 25

Biểu mẫu cải cách hành chính 2015

Gửi lên: 10/02/2015 04:11 Đã xem 331 Đã tải về 67

Đăng ký cấp chứng Thư Số

Gửi lên: 05/02/2015 20:52 Đã xem 335 Đã tải về 32

Phân vùng trạm y tế

cập nhật phần sửa đổi của Lục Nam

Gửi lên: 21/01/2015 21:14 Đã xem 375 Đã tải về 32

Dự thảo chấm điểm Bộ tiêu chí

Gửi lên: 19/01/2015 02:53 Đã xem 389 Đã tải về 130

Hướng dẫn đăng nhập phần mềm Quản lý chất thải y tế

Gửi lên: 06/01/2015 19:46 Đã xem 1641 Đã tải về 253

Biểu mẫu báo cáo quản lý chất thải y tế

Gửi lên: 06/01/2015 02:40 Đã xem 2299 Đã tải về 1071

Biểu mẫu báo cáo YHCT

Gửi lên: 30/12/2014 01:58 Đã xem 757 Đã tải về 128

Mẫu BC RHM

Gửi lên: 08/10/2014 23:12 Đã xem 359 Đã tải về 38

Mẫu BC công tác kiểm soát nhiễm khuẩn

Gửi lên: 07/09/2014 23:48 Đã xem 497 Đã tải về 63

Mẫu điền sẵn thông tin PM Quản lý văn bản

Gửi lên: 15/04/2014 21:24 Đã xem 474 Đã tải về 54