11:55 EST Thứ hai, 20/11/2017

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quảng cáo

Lấy ý kiến
Công báo chính phủ
Liên hệ QC: 0912.965.176

Trang nhất » Tài liệu - Biểu mẫu » Lịch công tác Lãnh đạo

Gửi file

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo SYT tuần tư 20/11-24/11/2017

Gửi lên: Hôm nay, 03:20 Đã xem 1 Đã tải về 1

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo SYT tuần từ 13/11- 17/11/2017

Gửi lên: 12/11/2017 22:51 Đã xem 19 Đã tải về 23

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo Sở Y tế tuần từ 06/11 - 10/11/2017

Gửi lên: 06/11/2017 03:54 Đã xem 13 Đã tải về 14

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo Sở Y tế tuần từ 30/10 - 03/11/2017

Gửi lên: 30/10/2017 00:49 Đã xem 20 Đã tải về 23

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo Sở Y tế tuần từ 23-27/10/2017

Gửi lên: 23/10/2017 02:42 Đã xem 16 Đã tải về 17

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bắc Giang

Gửi lên: 21/08/2017 03:44 Đã xem 35 Đã tải về 8