10:07 EDT Thứ bảy, 24/03/2018

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Liên Kết

lịch tiếp dân
Lấy ý kiến
Công báo chính phủ
Liên hệ QC: 0912.965.176

Trang nhất » Tài liệu - Biểu mẫu » Lịch công tác Lãnh đạo

Gửi file

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo SYT tuần từ 12/3 - 16/3/2018

Gửi lên: 12/03/2018 20:28 Đã xem 22 Đã tải về 11

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo SYT tuần từ 05/3- 09/3/2018

Gửi lên: 04/03/2018 22:41 Đã xem 23 Đã tải về 4

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo SYT tuần từ 26/02 - 02/03/2018

Gửi lên: 25/02/2018 22:23 Đã xem 30 Đã tải về 11

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo SYT tuần từ 21/02 - 23/02/18

Gửi lên: 21/02/2018 03:52 Đã xem 26 Đã tải về 1

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo SYT tuần từ ngày 05/02 -09/02/2018

Gửi lên: 05/02/2018 20:24 Đã xem 47 Đã tải về 12

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo SYT tuần từ 22/01 - 26/01/2018

Gửi lên: 21/01/2018 23:00 Đã xem 50 Đã tải về 9

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo SYT tuần từ 02/01 - 05/01/2018

Gửi lên: 02/01/2018 02:10 Đã xem 52 Đã tải về 13

TB Lịch công tác lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bắc Giang từ 25/12/2017-29/12/2017

Gửi lên: 24/12/2017 21:40 Đã xem 55 Đã tải về 20

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo SYT tuần từ 18/12 - 22/12/2017

Gửi lên: 18/12/2017 02:25 Đã xem 48 Đã tải về 12

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo SYT tuần từ 11/12 - 15/12/2017

Gửi lên: 11/12/2017 20:48 Đã xem 58 Đã tải về 23

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo SYT tuần từ 04/12- 08/12/2017

Gửi lên: 03/12/2017 23:06 Đã xem 62 Đã tải về 11