20:02 EDT Thứ hai, 21/05/2018

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Liên Kết

lịch tiếp dân
Lấy ý kiến
Công báo chính phủ
Liên hệ QC: 0912.965.176

Trang nhất » Tài liệu - Biểu mẫu » Lịch công tác Lãnh đạo

Gửi file

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo SYT tuần từ 21/5 - 25/5/2018

Gửi lên: Hôm nay, 04:15 Đã xem 4 Đã tải về 2

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo SYT tuần từ 14/5 - 18/5/2018

Gửi lên: 15/05/2018 00:10 Đã xem 17 Đã tải về 12

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo SYT tuần từ 7/5 - 11/5/2018

Gửi lên: 15/05/2018 00:08 Đã xem 9 Đã tải về 3

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo SYT từ ngày 02/5- 04/5/2018

Gửi lên: 02/05/2018 21:17 Đã xem 23 Đã tải về 12

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo Sở Y tế tuần từ 23/4 - 27/4/2018

Gửi lên: 26/04/2018 05:35 Đã xem 15 Đã tải về 7

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo SYT từ ngày 16/4 - 20/4/2018

Gửi lên: 17/04/2018 05:36 Đã xem 22 Đã tải về 17

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo SYT tuần từ 09/4 - 13/4/2018

Gửi lên: 11/04/2018 22:32 Đã xem 20 Đã tải về 9

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo SYT tuần từ 12/3 - 16/3/2018

Gửi lên: 12/03/2018 20:28 Đã xem 33 Đã tải về 11

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo SYT tuần từ 05/3- 09/3/2018

Gửi lên: 04/03/2018 22:41 Đã xem 31 Đã tải về 4

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo SYT tuần từ 26/02 - 02/03/2018

Gửi lên: 25/02/2018 22:23 Đã xem 39 Đã tải về 11

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo SYT tuần từ 21/02 - 23/02/18

Gửi lên: 21/02/2018 03:52 Đã xem 35 Đã tải về 1

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo SYT tuần từ ngày 05/02 -09/02/2018

Gửi lên: 05/02/2018 20:24 Đã xem 55 Đã tải về 12