06:31 EST Thứ ba, 16/01/2018

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Liên Kết

lịch tiếp dân
Lấy ý kiến
Công báo chính phủ
Liên hệ QC: 0912.965.176

Trang nhất » Tài liệu - Biểu mẫu » Lịch công tác Lãnh đạo

Gửi file

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo SYT tuần từ 02/01 - 05/01/2018

Gửi lên: 02/01/2018 02:10 Đã xem 15 Đã tải về 12

TB Lịch công tác lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bắc Giang từ 25/12/2017-29/12/2017

Gửi lên: 24/12/2017 21:40 Đã xem 22 Đã tải về 20

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo SYT tuần từ 18/12 - 22/12/2017

Gửi lên: 18/12/2017 02:25 Đã xem 15 Đã tải về 12

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo SYT tuần từ 11/12 - 15/12/2017

Gửi lên: 11/12/2017 20:48 Đã xem 26 Đã tải về 23

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo SYT tuần từ 04/12- 08/12/2017

Gửi lên: 03/12/2017 23:06 Đã xem 28 Đã tải về 11

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo SYT tuần từ 27/11/2017-01/12/2017

Gửi lên: 27/11/2017 04:04 Đã xem 22 Đã tải về 18

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo SYT tuần tư 20/11-24/11/2017

Gửi lên: 20/11/2017 03:20 Đã xem 31 Đã tải về 21

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo SYT tuần từ 13/11- 17/11/2017

Gửi lên: 12/11/2017 22:51 Đã xem 30 Đã tải về 23

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo Sở Y tế tuần từ 06/11 - 10/11/2017

Gửi lên: 06/11/2017 03:54 Đã xem 24 Đã tải về 14

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo Sở Y tế tuần từ 30/10 - 03/11/2017

Gửi lên: 30/10/2017 00:49 Đã xem 33 Đã tải về 23

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo Sở Y tế tuần từ 23-27/10/2017

Gửi lên: 23/10/2017 02:42 Đã xem 27 Đã tải về 17