01:09 EDT Thứ năm, 21/09/2017

GIỚI THIỆU

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quảng cáo

Lấy ý kiến
Công báo chính phủ
Liên hệ QC: 0912.965.176

Trang nhất » Giới thiệu

CƠ CẤU TỔ CHỨCCơ cấu tổ chức bộ máy của sở cụ thể như sau:

 I. LÃNH ĐẠO SỞ    

1. Thầy thuốc Nhân dân, BSCKII Ong Thế Viên - Giám đốc Sở Y tế:

         Email: vienot_syt@bacgiang.gov.vn

         ĐT cơ quan: 0240.3854531; Di động: 0913373433

         Trách nhiệm:

           - Là người đứng đầu Sở Y tế. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HDND, UBND; Bộ Y tế và pháp luật, chỉ đạo điều hành và quản lý mọi mặt của ngành y tế, khi có tình huống khẩn cấp sẽ trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực liên quan.
           - Trực tiếp chỉ đạo: Công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch, đào tạo; kế hoạch tài chính; xã hội hóa y tế; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; xây dựng cơ bản; bảo vệ chính trị nội bộ; Thanh tra; phòng chống tham nhũng; Giám định Y khoa.

           - Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng của tỉnh và ngành khi được phân công.


2. Thầy thuốc Ưu tú, Thạc sỹ Trương Quang Vinh - Phó Giám đốc Sở Y tế:

         
         Email: vinhtq_syt@bacgiang.gov.vn

         ĐT cơ quan: 0240.3859748; Di động: 0912194919

         Trách nhiệm:

           - Phó giám đốc thường trực, điều hành công việc của Giám đốc Sở Y tế khi được ủy quyền.
           - Giúp Giám đốc Sở Y tế và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về nhiệm vụ, chỉ đạo trực tiếp công tác: Dược, vật tư y tế tiêu hao; trang thiết bị y tế; hóa mỹ phẩm; quản lý hành nghề dược tư nhân; ứng dụng công nghệ thông tin; cải cách thủ tục hành chính; Các hội chuyên ngành y tế như Hội Y học tỉnh, Hội Đông Y, Hội Điều dưỡng…

           - Giúp Giám đốc sở chỉ đạo công tác xã hội hóa y tế và các nhiệm vụ khác khi giám đốc phân công.
        - Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng của tỉnh và ngành khi được phân công


3. Thạc sỹ Trần Văn Sinh - Phó Giám đốc Sở Y tế:

         Email: sinhtv_syt@bacgiang.gov.vn

         ĐT cơ quan: 0240.3555348; Di động: 0912309405

         Trách nhiệm:

        - Giúp Giám đốc Sở Y tế và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về nhiệm vụ, chỉ đạo trực tiếp công tác: Dân số - KHHGĐ và chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số - KHHGĐ; Y tế xã, phường, thị trấn  và y tế thôn, bản; BHYT toàn dân; Nghiên cứu khoa học; Kết hợp quân dân y và hợp tác quốc tế.
        - Giúp Giám đốc sở phụ trách công tác Tổ chức cán bộ và các nhiệm vụ khác khi giám đốc phân công.
        - Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng của tỉnh và ngành khi được phân công.


4. Thầy thuốc Ưu tú, Tiến sĩ Hàn Thị Hồng Thúy - Phó Giám đốc Sở Y tế:


         Email: thuyhth_syt@bacgiang.gov.vn

         ĐT cơ quan: 0240.3852304; Di động: 0912330207

         Trách nhiệm:

        - Giúp Giám đốc Sở Y tế và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về nhiệm vụ, chỉ đạo trực tiếp công tác: Y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh; phòng chống thảm họa thiên tai; vaccin sinh phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường; xử lý chất thải y tế; chương trình mục tiêu quốc gia lĩnh vực y tế; phòng chống HIV/AIDS; truyền thông giáo dục sức khỏe; Các tổ chức đoàn thể trong ngành: Công đoàn, đoàn thanh niên…
        - Phụ trách Văn phòng sở và chủ tài khoản cơ quan Văn phòng Sở Y tế.
        - Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng của tỉnh và ngành khi được phân công

5. Thầy thuốc Ưu tú, Thạc sỹ Bùi Thế Bừng - Phó Giám đốc Sở Y tế:


         Email: bungbt_syt@bacgiang.gov.vn

         ĐT cơ quan: 0240.3555096; Di động: 0904396037

         Trách nhiệm:

        - Giúp Giám đốc Sở Y tế và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về nhiệm vụ, chỉ đạo trực tiếp công tác: Khám chữa bệnh; quản lý hành nghề y tư nhân; cải cách thủ tục hành chính khám chữa bệnh ( bao gồm ứng dụng công nghệ thông tin trong KCB);
        - Là người phát ngôn của Sở Y tế.
        - Giúp Giám đốc Sở Y tế về công tác Kế hoạch - Tài chính, công tác thanh tra và các nhiệm vụ khác khi giám đốc phân công.
        - Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng của tỉnh và ngành khi được phân công


II. CÁC PHÒNG THAM MƯU
 

1. Văn Phòng Sở

ĐT: 0240.3 854 227 0240.3 554 050

 

Chánh Văn phòng: Thạc sỹ, BS. Ngô Thị Thu Hà

Email: hantt_syt@bacgiang.gov.vn

P.Chánh Văn phòng: Trần Thị Thắm

Email: thamtt_syt@bacgiang.gov.vn

 

2. Thanh tra Sở

ĐT: 0240 3 855 399

Chánh Thanh tra: BS CKI, Cử nhân Luật. Nguyễn Thị Tâm

Email: tamnt_syt@bacgiang.gov.vn

P.Chánh Thanh Tra: Trương Văn Khoa

Email: khoatv_syt@bacgiang.gov.vn 

P.Chánh Thanh Tra: Dương Quốc Dũng

Email:dungdq_syt@bacgiang.gov.vn

3. Phòng Kế hoạch Tài chính

ĐT: 0240 3 859 795

Trưởng phòng: Thạc sỹ, BS. Nguyễn Văn Bộ

Email: bonv_syt@bacgiang.gov.vn

P. Trưởng phòng: Nguyễn Văn Phong

Email:phongnv_syt@bacgiang.gov.vn

P. Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Tình

Email: tinhnx_syt@bacgiang.gov.vn

P. Trưởng phòng: Phan Thị Phú

Email: phutt_syt@bacgiang.gov.vn

4. Phòng Tổ chức cán bộ

ĐT: 0240 3 857 140

Trưởng phòng: Thạc sỹ, BS. Nguyễn Thị Thu Hương

Email: huongntt_syt@bacgiang.gov.vn

P. Trưởng phòng: Trần Đức Dũng

Email: dungtd_syt@bacgiang.gov.vn

5. Phòng Nghiệp Vụ Y

ĐT: 0240 3 857 140

Trưởng phòng: Thầy thuốc Ưu tú, Thạc sỹ, BS. Từ Quốc Hiệu

Email: hieutq_syt@bacgiang.gov.vn

P. Trưởng phòng: Nguyễn Văn Toàn

Email: toannv_syt@bacgiang.gov.vn

P. Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Phương

Email: phuongntt_syt@bacgiang.gov.vn

6. Phòng Nghiệp Vụ Dược

ĐT: 0240 3 856 582

Trưởng phòng: Dược Sỹ CKI. Nguyễn Thị Huyền Linh

Email: Linhnth_syt@bacgiang.gov.vn

P. Trưởng phòng: Ngô Hoàng Điệp

Email: diepnh_syt@bacgiang.gov.vn

7. Phòng Quản lý HNYDTN

ĐT: 0240 3 555 738

Trưởng phòng: Thầy thuốc Ưu tú, BS CK II. Phan Trọng Quyền

Email: quyenpt_syt@bacgiang.gov.vn

P. Trưởng phòng: Ngô Huy Hoàng

Email: hoangnh_syt@bacgiang.gov.vn