12:24 EST Thứ ba, 16/01/2018

GIỚI THIỆU

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Liên Kết

lịch tiếp dân
Lấy ý kiến
Công báo chính phủ
Liên hệ QC: 0912.965.176

Trang nhất » Giới thiệu

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

STT Bệnh viện Đa khoa, Chuyên khoa tuyến Tỉnh Điện thoại liên hệ
1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 0204 3 854  249
2 Bệnh viện Sản Nhi 0204 3 556 767
Bệnh viện Đa khoa khu vực Lục Ngạn 0204 2 200 555
4 Bệnh viện Y học Cổ truyền 0204 3 852 377
5 Bệnh viện Phục hồi chức năng 0204 3 525 682
6 Bệnh viện Phổi 0204 3 854 663
7 Bệnh viện Tâm Thần 0204 3 854 608
8 Bệnh viện Ung Bướu 02043 666 222
9 Bệnh viện Nội Tiết 0204 3 555 384

STT Bệnh viện Đa khoa tuyến Huyện Điện thoại liên hệ
1 Bệnh viện đa khoa huyện Lục Nam 0204 3 884 253
2 Bệnh viện đa khoa huyện Yên Dũng 0204 3 870 278
3 Bệnh viện đa khoa huyện Lạng Giang 0204 3 683 970
4 Bệnh viện đa khoa huyện Tân Yên 0204 3 878 022
5 Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thế 0204 3 876 267
6 Bệnh viện đa khoa huyện Hiệp Hòa 0204 3 863 348
7 Bệnh viện đa khoa huyện Việt Yên 0204 3 874 396
8 Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Động 0204 3 886 128

STT Trung tâm, Chi cục Điện thoại liên hệ
1 Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) 0204 3 854 246
2 Trung tâm Kiểm nghiệm 0204 3 555 364
3 Chi cục Dân số - KHHGĐ 0204 3 854 211
4 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 0204 3 825 656
5 Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang 0204 3 854 542
6 Trung tâm Giám định y khoa 0204 3 854 747
7 Trung tâm Pháp Y 0204 3 855 790

STT Trung tâm Y tế huyện, Thành phố Điện thoại liên hệ
1 Trung tâm Y tế Thành Phố 0204 3 824 964
2 Trung tâm Y tế huyện Lục Nam 0204 3 684 187
3 Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 0204 3 529 141
4 Trung tâm Y tế huyện Sơn Động 0204 3 589 850
5 Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng 0204 3 763 236
6 Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang 0204 3 638 630
7 Trung tâm Y tế huyện Tân Yên 0204 3 878 249
8 Trung tâm Y tế huyện Yên Thế 0204 3 557 746
9 Trung tâm Y tế huyện Việt Yên 0204 3 874 209
10 Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa 0204 3 863 348