18:37 EDT Thứ năm, 20/07/2017

GIỚI THIỆU

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quảng cáo

Lấy ý kiến
Công báo chính phủ
Liên hệ QC: 0912.965.176

Trang nhất » Giới thiệu

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 1

STT Bệnh viện Đa khoa, Chuyên khoa tuyến Tỉnh Điện thoại liên hệ
1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang  
2 Bệnh viện Sản Nhi  
3 Bệnh viện Đa khoa khu vực Lục Ngạn  
4 Bệnh viện Y học Cổ truyền  
5 Bệnh viện Phục hồi chức năng  
6 Bệnh viện Phổi  
7 Bệnh viện Tâm Thần  
8 Bệnh viện Ung Bướu  
9 Bệnh viện Nội Tiết  

STT Bệnh viện Đa khoa tuyến Huyện Điện thoại liên hệ
1 Bệnh viện đa khoa huyện Lục Nam  
2 Bệnh viện đa khoa huyện Yên Dũng  
3 Bệnh viện đa khoa huyện Lạng Giang  
4 Bệnh viện đa khoa huyện Tân Yên  
5 Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thế  
6 Bệnh viện đa khoa huyện Hiệp Hòa  
7 Bệnh viện đa khoa huyện Việt Yên  
8 Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Động  

STT Trung tâm, Chi cục Điện thoại liên hệ
1 Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC)  
2 Trung tâm Kiểm nghiệm  
3 Chi cục Dân số - KHHGĐ  
4 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm  
5 Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang  

STT Trung tâm Y tế huyện, Thành phố Điện thoại liên hệ
1 Trung tâm Y tế Thành Phố  
2 Trung tâm Y tế huyện Lục Nam  
3 Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn  
4 Trung tâm Y tế huyện Sơn Động  
5 Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng  
6 Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang  
7 Trung tâm Y tế huyện Tân Yên  
8 Trung tâm Y tế huyện Yên Thế  
9 Trung tâm Y tế huyện Việt Yên  
10 Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa